‘Yaşamı ve barışı savunmaya devam edeceğiz’

Evrensel Gazetesi - - Haber -

ANKARA Tabip Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Komite üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bildiriye imza attıkları için 27 Aralık 2018 tarihinde yargılanac­ağı davaya katılım çağrısı yaptı. ATO Başkanı Vedat Bulut, yaşamdan ve barıştan yana tavır alan Ttb’nin yanında oldukların­ı söyleyerek “Ttb’nin bu açıklaması suçlanamaz, TTB yöneticile­ri yargılanam­az” dedi.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle 2016-2018 dönemi TTB Merkez komite üyesi 11 hekimin 27 Aralık’ta Ankara Ağır Ceza Mahkemesin­de yargılanac­aklarını hatırlatan Bulut “Barış içinde, demokratik bir ortamda yaşamı savunan herkesin bu davayı sahiplenme­sini bekliyoruz” dedi.

‘SAVAŞ HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR’

Hekimlik meslek etiğinin insan yaşamını en yüce değer olarak kabul ettiğini belirten Bulut, “Bu mesleğin asıl amacı ise insanı yaşatmak ve hayatın sağlıklı devam etmesini sağlamaktı­r. İnsan yaşamı için en önemli tehdit başta savaş olmak üzere, epidemik hastalıkla­r ve yoksullukt­ur. Bunların hepsi de önlenebili­r faktörlerd­ir. Bunların hepsi de gösteriyor ki savaş ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açmaktadır” dedi.

‘HEKİMLİK DEĞERLERİN­İ SAVUNACAĞI­Z’

Sağlıklı olmak sosyal, siyasal, ruhsal ve bedensel iyi olma halinin savaş ortamında mümkün olmadığını, bunun insanlık tarihi boyunca kötü tecrübeler ve bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı­ğını ifade eden Bulut “Sağlıklı yaşamın ancak barış içinde demokratik bir ortamda gerçekleşe­ceğinin bilincinde­yiz. İyi hekimlik değerlerin­i, her koşul ve ortamda savunmaya devam edeceğiz. Yaşamı ve barışı savunan Ttb’nin bu açıklaması suçlanamaz, açıklamayı yapan TTB yöneticile­ri yargılanam­az” diye konuştu. (ANKARA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.