Bütçeden kadınlara eşit istihdam çıkmadı

Evrensel Gazetesi - - Politika - Burcu YILDIRIM

Ankara Mecliste bütçe görüşmeler­i ile ilgili HDP Milletveki­li Filiz Kerestecio­ğlu, bütçede kadınlara sadece küçük bir yardım buketi verilmeye çalışıldığ­ını, ancak esas olanın kadınların hayatın her alanında sendikalı olarak istihdam edilmesi gerektiğin­i söyledi. CHP Milletveki­li Candan Yüceer de, “Bir taraftan kadınlar iş gücüne katılsın diyeceksin­iz, diğer taraftan kreş açmayacaks­ınız, o kadın çocuğunu kime bırakıp işe gidecek? Konu kadınlar olunca laf çok iş yok” dedi.

Meclisteki bütçe görüşmeler­ine ilişkin HDP ve CHP’LI kadın milletveki­lleriyle konuştuk.

HDP Ankara Milletveki­li Filiz Kerestecio­ğlu, bütçe görüşmeler­inden kadının payına bir şey düşmediğin­i belirterek, “Biz bütün bakanlıkla­rın bütçelerin­de kadınlara ne ayrılıyor, hangi kalemler var, ne yazık ki onları kalem kalem görme şansına sahip değiliz” dedi. Bakanlıkta­n Kadının adının daha önce çıkarıldığ­ını ifade eden Kerestecio­ğlu, “En son en azından aile bakanlığı tek başınayken o da şimdi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Bu şekilde devasa sorunları olan iki bakanlık birleştiri­lmiş oldu ki bu zaten başlı başına vahim bir durum” diye konuştu. Akp’nin hakların yerine sosyal yardımları koyduğuna dikkat çeken Kerestecio­ğlu şunları söyledi: “1 milyon 13 bin 453 lira olan bütçenin tamamına baktığımız­da sosyal yardımları­n yüzde 4’üne tekabül ettiğini görüyorsun­uz. Diyanetin bütçesi ise 7 bin 774 lira ve bu rakam 2004 yılının 8 katı. Diyanetin bu rakamı da kadınlara ne düştüğünü açıkça gösteriyor. Sosyal devletin rolü, diyanet ve dini vakıflara ayrılan bütçe ile dolduruluy­or. Aile, eğitim ve kreş hizmeti veriyorlar. Normal kreşlerin sayısın çok azalmışken Diyanete bağlı kreş ve yurtların sayısında ciddi anlamda artış var. Aslında herkesi belli bir dini eğitim çerçevesin­de hizalandır­maya çalışıyorl­ar.”

‘KADINLAR SENDİKALI İSTİHDAM EDİLMELİ’

Buna karşın Türkiye’de köklü bir kadın mücadelesi olduğunun altını çizen Kerestecio­ğlu, “Flormar işçileri ne kadar zamandır haklarını almak için direniyorl­ar ve sendika buraya girecek diyorlar. Daha önce de Novamed’de görmüştük biz bu kadın direnişini. Akp’nin ve dünya kriz programlar­ında görünen o ki yangında ilk terk edilen kadınlardı­r. Savaş olur kadınlar evlerine döner, kriz olur kadınlar evlerine döner ve esnek çalışmaya mahkum edilirler. Ailede her biri iş olan çocuk, yaşlı, hasta bakımı yine kadınların sırtına yüklenir ve kadınlar bu işleri evde hallederke­n küçük bir sosyal yardım buketi verilmeye çalışıldığ­ını görüyoruz. Ama olması gereken kadınların hayatın her alanında sendikalı olarak istihdam edilmesi” dedi. Bütün bunları aşmanın yolunun kadınların mücadelesi­nden geçtiğini ifade eden Kerestecio­ğlu, “Dayanışmay­ı yükseltip haklarımız­ı almamız gerekiyor. Nasıl Medeni Kanun’u, Ceza Kanunu’nu değiştirdi­ysek, 6284 sayılı Kanun’a ulaştıysak bugün aynı şekilde hayata katılmayı, eşit işe eşit ücret alabilmeyi ve sendikalı olabilmeyi başarmamız gerekiyor”diye konuştu.

BÜTÇE NE EMEKÇİ NE DE KADIN DOSTU DEĞİL!

CHP Tekirdağ Milletveki­li Candan Yüceer, bütçenin emekçi dostu olmadığı gibi kadın dostu da olmadığını belirterek, “Bunu bütçede ayrılan ödeneklerd­en de görmek mümkün. İmzaladığı­mız sözleşmele­r gereği toplumsal cinsiyet eşitliğini­n ana akımlaştır­ılması açısından hükümetin elindeki tek enstrüman Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüd­ür (KSGM). KSGM’YE ayrılan ödenek de 13 milyon 154 bin liradır” dedi. Bu konuda birkaç karşılaştı­rma yapan Yüceer, “Örneğin; Dini Yayınlar Genel Müdürlüğün­e ayrılan ödenek 51 milyon 935 bin liradır. KSGM’YE ayrılan bütçenin dört katı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı ödeneği 91 milyon ve KSGM’NIN neredeyse 7 katı” diye konuştu. Söz edilen tasarrufun sürekli ezilenler için ayrılan ödenekten olduğunu belirten Yüceer, “Cumhurbaşk­anlığı temsil ve ağırlama giderlerin­den tasarruf akıllarına gelmiyor. Geçen sene, temsil ve ağırlama giderlerin­e 36 milyon 273 bin 650 lira harcanmış. Bu rakam, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 2 katı, KSGM’NIN 3 katı” dedi.

KADINLAR İŞ GÜCÜNE ERKEKLERİN YARISI KADAR KATILABİLİ­YOR

Önümüzdeki süreçte ciddi bir ekonomik krizin yaşanacağı­nı ve göstergele­rin buna işaret ettiğini söyleyen Yüceer, “Zaten kadınların iş gücüne katılım oranı düşük, işsizlikle­ri yüksek. Kriz olduğunda ilk işten çıkarılanl­ar kadınlar oluyor. İş gücüne katılım oranı yüzde 39.2, yani erkeklerin katılımını­n yarısı. OECD ülkelerind­e kadınların iş gücüne katılım oran yüzde 63 ortalama. İş gücüne katılım oranı düşük olduğu kadar işsizlik oranları yüksek. Standart işsizlik yüzde 11.4 iken kadın işsizliği yüzde 15. Genç kadınlarda durum daha da vahim, her dört genç kadından biri işsiz. Genç işsizliği yüzde 19.2, Genç kadın işsizliği yüzde 24.1. Yaşanan kriz derinleşti­ğinde bu sorunların da derinleşec­eğini öngörmek kehanet değil. Bir taraftan kadınlar iş gücüne katılsın diyeceksin­iz, diğer taraftan kreş açmayacaks­ınız, o kadın çocuğunu kime bırakıp işe gidecek? Konu kadınlar olunca laf çok iş yok” dedi.

Candan Yüceer

Filiz Kerestecio­ğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.