EMEP: Asgari ücret insanca yaşayacak seviyeye çıkarılsın

Evrensel Gazetesi - - Haber -

EMEK Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü yaptığı basın açıklaması­yla asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye getirilmes­ini istedi.

Osmangazi metrosu önünde yapılan açıklamada konuşan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, “Geçen yılın asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karşısında erimiştir. 2019 asgari ücreti işçilerin kriz karşısında korunması için hayati öneme sahiptir. 16 yıldır iktidarda olan AKP hükümetler­i bir kez bile işçiden yana tutum almamış asgari ücretin sefalet ücreti olmasına izin vermiştir” dedi.

2018’de doğal gaza yüzde 35, elektriğe yüzde 45, akaryakıta yüzde 32, gıda ürünlerine yüzde 44 zam yapıldığın­ı belirten Özaydın, “Hükümet, Asgari Ücret Tespit Komisyonun­un toplanacağ­ı aralık ayının başında ise enflasyonu düşük gösterdi. Hükümet, ilk zamanlar doların artışını bahane ederek, ‘Dış güçlerin oyunu’, ‘Ekonomik savaş veriyoruz’ diyerek krizin gerçek nedenlerin­i ortaya koymamış, işçi ve emekçileri kandırmaya çalışmıştı­r. Türkiye’deki krizin temel nedenleri aşırı üretim, dışa bağlı ekonomi ve borç batağıdır. AKP Hükümeti 17 yılda birçok yeni zengin yaratmış, birçok patronu katbekat zengin etmiş, emekçileri ise daha fazla yoksullaşt­ırmıştır. Şimdi de yaşadıklar­ı krizin faturasını enflasyonl­a mücadele adı altında çıkardıkla­rı Yeni Ekonomi Programı’yla işçilere ödetmek istemekted­irler. Sermayenin krizinin faturasını işçi ve emekçiler değil patronlar ödesin istiyorsak, işyerlerim­izde, fabrikalar­da, bulunduğum­uz sanayi havzaların­da bir araya gelmekten başka yolumuz yoktur” dedi.

Açıklama sonrası EMEP üyeleri Osmangazi metrosu önünde bildiri dağıtımı yaptı. (BURSA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.