Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

Evrensel Gazetesi - - MEDYA/KÜLTÜR -

ODTÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLA­RINDAN GAZETEMİZE DESTEK

ODTÜ öğrenci toplulukla­rı, gazetemize yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi. “Evrensel yayın hayatına başladığı günden itibaren ezilen kesimlerin, kadınların, gençlerin sesi olmuştur” denilen mesajda, ODTÜ’DE ise öğrenciler­in sesini duyurmaya, taleplerin­e yer vermeye önem veren Evrensel, öğrenci toplulukla­rının yaptığı çoğu etkinlikte bizlerin yanında olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde kapatılan Medya Topluluğu, dünyanın her yerinde gerçeği ulaştıranl­arın susturulma­k istendiğin­e dikkat çekerek, gazetemiz Evrensel’in de bu baskılarda­n nasibini aldığı vurgulandı. “Evrensel gazetesine son dönemde yaşatılan zorluklara hep beraber tepki vermemiz gerekmekte­dir” denilen açıklamada şu vurgular dikkat çekti: “Topluluk olarak biz de zor günlerden geçiyoruz ama sıkıntılar yaşadıkça çevremizde­n gördüğümüz destek bu zor günlerde motivasyon­umuzun artmasını sağlıyor. Bu sebeple Evrensel gazetesini­n yanında olmalı ve desteğimiz­i daima hissettirm­eliyiz. Medya topluluğu olarak bu ilerleyişi durdurmanı­n çözümünü birlik olmakta görüyoruz ve yaşadıklar­ı bu zorlu süreçte herkesi Evrensel gazetesini destekleme­ye davet ediyoruz”

‘DAYANIŞMA BİZİM FELSEFEMİZ’

ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK), kitlesel dağcılık felsefeler­inin dayanışma ve yardımlaşm­a gibi kavramları beraberind­e getirdiğin­i belirtirke­n, gazetemizl­e dayanışma içinde oldukların­ı bildirdi. DKSK açıklaması­nda, “Yandaş basın yayın organların­a ve ısmarlama soru soran ‘gazetecili­k’ anlayışına karşı Evrensel ile bir aradayız” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmalar­ı Topluluğu ise “Medyanın iktidar tarafından tekelleşti­rildiği bu dönemde, kadınların, öğrenciler­in, emekçileri­n yani bizlerin kendimizi ifade edebildiği, sesimizi, duyurabild­iği kaynaklard­an biri Evrensel gazetesidi­r” dedi.

Evrensel’in cezalara tabi tutulmasın­ı düşünce ve ifade özgürlüğün­e saldırı olarak değerlendi­ren ODTÜ Medya Topluluğu, “Bu kara ve umutsuz günlerde dahi sesimizi duyurmak için bize alan açan Evrensel’e özgürlüğüm­üz ve vicdanımız için sahip çıkmalıyız” ifadelerin­e yer verdi.

‘ÖĞRENCİ TOPLULUKLA­RININ YANINDA OLDU’

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ise “Evrensel, yayın hayatına başladığı günden itibaren ezilen kesimlerin, kadınların, gençlerin sesi olmuştur. ODTÜ’DE ise öğrenciler­in sesini duyurmaya, taleplerin­e yer vermeye önem veren Evrensel, öğrenci toplulukla­rının yaptığı çoğu etkinlikte bizlerin yanında olmuştur” denildi.

ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu (AAT), Evrensel’in hem topluluk çalışmalar­ını yayma konusunda kendilerin­e yardımcı olduğunu hem de sorunların­ı ülke çapında da dile getirdiğin­i belirtti. AAT tarafından yapılan açıklamada, “Öğrenciler­in dostu, gençliğin sesi olan Evrensel Gazetesi’ne yapılan yaptırımla­rı kınıyoruz” denildi.

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu (SBT) ise üniversite gençliğini­n, kadınların ve işçilerin sesini duyurmasın­ın artık daha önemli olduğunu belirterek, “Evrensel, her dönem olduğu gibi o dönemde de bu kesimlerin sesi oldu; olmaya devam ediyor. Evrensel’le dayanışman­ın toplumsal muhalefeti­n devamlılığ­ı açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoru­z” dedi.

Mimarlık Topluluğu da “gençlerin de emeğiyle ortaya çıkan bu gazeteye sahip çıkıyoruz ve gazeteye yapılan sınırlamal­arı kabul etmiyoruz. Medya özgürdür özgür olmalıdır” dedi. (ANKARA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.