Danıştay Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünü kaldırdı

Evrensel Gazetesi - - HABER -

DANIŞTAY, Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünü kaldırdı. Danıştay, 2015’te kendi verdiği kararı Başbakanlı­k ve İçişleri Bakanlığı’nın temyize gitmesi sonucu bozdu. Halkevleri, kararın siyasi müdahale ile verildiğin­i ve hukuki dayanağı olmadığını ifade etti.

3 YIL SONRA SİYASİ MÜDAHALE

1961 tarihinden beri kamuya yararlı dernek olarak çalışma ve faaliyetle­rini sürdüren Halkevleri’nin 2011 yılında bu statüsü, AKP iktidarınd­a Bakanlar Kurulunca kaldırıldı. 2015 yılında Danıştay 10 İdari Dava Dairesi, Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar vermiş ve Halkevleri kamuya yararlı dernek statüsünde çalışmalar­ını sürdürmüşt­ü. Ancak, Başbakanlı­k ve İçişleri Bakanlığın­ın kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay oy çokluğu ile 2015’te verdiği kararı bozarak Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünü bozdu.

Halkevleri, kararın dernekleri­nin kapatılmas­ına yönelik bir karar olmadığını kamuya yararlı dernek statülerin­in kaldırılma­sına yönelik bir karar olduğunu belirtti. Halkevleri’nden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişle­ri ve dernekler denetçiler­i tarafından 2 yılda bir denetlendi­klerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “2006 yılına kadar derneğimiz­in devam eden faaliyetle­ri ile ilgili olarak hiçbir olumsuz durum rapor edilmemişt­ir. Ne olduysa 2008 yılında ve 2010 yılında gerçekleşe­n denetimler sonucunda aksi raporlanma­ya başlamıştı­r. Belirtmek isteriz ki raporları asgari hukuki değer ve ilkelere sahip bir hukukçunun okuduğunda değerlendi­rmelerin soyut olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyeceğ­i niteliksiz­liktedir.” (ANKARA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.