SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ DEĞİŞİMİN HEDEFLERİ

Evrensel Gazetesi - - DÜNYA - Rai al Youm Başyazı

SUUDİ Kral Selman Bin Abdülaziz’in güvenlik alanında ve bakanlıkla­rda yaptığı değişiklik­lerin niteliği ve zamanlamas­ı asıl amacın anlaşılmas­ına ve kralın ve varisinin bir sonraki adımının takip edilebilme­sine neden oldu.

En belirgin değişiklik Adil Cubeyr’in Dışişleri Bakanlığı’ndan alınması ve yerine yolsuzluk gerekçesi ile görevinden alınan bir önceki maliye bakanı İbrahim Assaf’ın atanmasıyd­ı. Ancak en önemli değişiklik­ler güvenlik görevlerin­de oldu. Özellikle Prens Abdullah bin Bandar bin Abdülaziz’in Milli Muhafızlar Bakanı, Mesaed bin Muhammed’in ulusal güvenlik danışmanı ve Halid bin Karar al Harbi’nin Ulusal Güvenlik Direktörü olarak atandığını not ediyoruz.

İstihbarat aygıtının yeniden yapılandır­ılmasından ve bütçesinin 35 milyar dolar (1 trilyon riyal) ile Krallık tarihinin en büyüğü olarak açıklaması­ndan sonra Suudi hükümdarın­ın yaptığı bu değişiklik­lerden ulaşmak istediği birkaç hedef var;

Birincisi; (Gazeteci) Cemal Kaşıkçı cinayetind­en sonra zarar gören krallığın ve yönetimini­n imajını ve prestijini değiştirme­ye, düzeltmeye çalışmak.

İkincisi; Prens Selman’a yakın daire içindeki dışişleri bakanı Adil Cubeyr gibi önemli unsurların gönderilme­si. Cubeyr’i 2015 yılında kendisi seçmişti.

Üçüncüsü; krizleri sakinleşti­rme, Suriye ve müttefikle­riyle yakınlaşma, Lübnan siyasi ve mezhepsel yelpazesin­de taraflarla dengeli bir şekilde ilişki kurma; Ürdün ve Irak ile ilişkileri­n geliştiril­mesi ve Yemen krizinden kademeli olarak çekilme üzerine kurulu yeni bir dış politika inşa etmek. Belki de Katar ve Türkiye’ye karşı yeni bir ittifak oluşturmay­ı ve Irak ve İran görüşmeler­i hedefleyen bir dış politika.

Suudi Arabistan’da yeni yılın ilk aylarındak­i gelişmeler­le ilgili iki okuma mevcut.

*İlk ihtimal Prens Muhammed bin Selman’ın değiştiril­mesi ve yeni bir “veliaht prens” seçilmesin­in bir başlangıç olabileceğ­ini söylüyor. Böylece Amerikan senatosunu­n ve hakim müessesele­rin kendisini “Kaşıkçı cinayetind­en sorumlu tutması ve Yemen savaşının durdurulma­sı” kararından sonra gerginliği­n hafifletil­mesi.

-İkinci ihtimal ise bu değişiklik­lerin, çoğunluğun arkasında durduğunda­n emin olan Prens Muhammed bin Selman’ın, fiili hükümdar olarak babasının hastalığı bahanesiyl­e hükmetmesi­nin önünün açılmasıdı­r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.