‘HUKUKA AYKIRI BİR DURUM YOK’

Evrensel Gazetesi - - HABER -

İŞÇİLERE ve sendikacılara, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yüryüşleri kanununun 28/1 maddesi uyarınca dava açıldığını belirten Avukat Özgür Metin, “Bu maddede ‘Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü bulunmaktadır. İşçilerin fabrikanın üretim alanı dışında bulunan fabrika bahçesinde beklemelerinden ibaret olayın demokratik bir hak kapsamında olan toplu eylem hakkının kullanımından ibaret olduğu, bu yönü ile de olayda hukuka aykırı bir durumun olmadığı açıktır” dedi. Metin, “Toplu eylem hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi lararları ve ILO kararları gibi birçok uluslarası metin ve mahkeme kararında yer alan, işçilerin ekonomik, sosyal ve çalışma koşulları alanındaki hak ve çıkarlarını korumak için toplu olarak başvurdukları, düşünme ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen demokratik ve temel bir insan hakkıdır” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.