YEREL YÖNETİMDEN İSTENİLEN TEMEL İLKELER

Evrensel Gazetesi - - POLITIKA -

TMMOB’UN belediye başkanları ile yerel yönetimlerin benimsemesini istediği temel ilkelerden bazıları şöyle: Q Kent adına verilecek kararlarda kentlinin görüş ve önerileri mümkün olan en geniş biçimde alınmalı ve öneriler kararlara yansıtılmalıdır. Q Kente ilişkin yapılacak her türlü alt ve üst yapı yatırımlarında, öncelikle uzman meslek odalarından görüş alınmalı, büyük projelerde halkın ve demokratik kitle örgütlerinin görüşüne başvurulmalıdır. Q Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kısmını oluşturan yoksullara, emekçilere, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar gözetilmelidir. Q Toplumun ihtiyacı olmayan ve kamuyu zarara uğratacak yatırımlardan kaçınılmalıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.