‘HALKIN DOKTORLARI YALNIZ DEĞİLDİR’

Evrensel Gazetesi - - HABER -

İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ dedikleri için önceki dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ettikleri gerekçesiy­le verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada ‘TTB Merkez Konseyi Onurumuzdu­r’ pankartı açılarak “Halkın doktorları yalnız değildir”, “Barış isteyen TTB’YE dokunma” sloganları atıldı.

HEKİMLİK BİAT ETMEZ

Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan açıklamada SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Fatih Sürenkök, Ttb’nin ülkede ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılma­sını talep ettiğini söyleyerek “Bu doğrultuda toplumu bilgilendi­rme sorumluluğ­unu da yerine getirmekte­dir. ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması da bu sorumluluğ­un doğal bir gereğidir” dedi. Mahkemenin hekimlere ceza vererek ‘Mesleğiniz­in gereklerin­i tıbbi etik kuralların­a uygun olarak yapmaktan vazgeçin siyasi iktidarın isteklerin­e uygun tavır alın” demek istediğine dikkat çeken Sürenkök “Hekimlik etik değerleri bu türden isteklere biat etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir” diye konuştu.

TTB YALNIZ DEĞİLDİR

Verilen cezanın hukuka açık bir şekilde aykırı olduğunu vurgulayan Sürenkök, “TTB ve tabip odaları bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlard­ır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir. Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandır­ılamaz. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak savaşın halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekte­n vazgeçmeye­ceğiz. TTB’LI hekimler yalnız değildir” dedi. (İZMIR/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.