BAYAR’IN TARTIŞILAN ATEŞ EMRİ

Evrensel Gazetesi - - MEDYA/ILAN -

DP kurmayları eylem noktasında­n ayrılıp başbakanlı­k binasında toplandığı­nda henüz kalabalık dağılmamış­tı. Dışarıdan gelen istifa sesleri Cumhurbaşk­anı Celâl Bayar’ı daha da hiddetlend­irdi.

Bayar, İçişleri Bakanı Namık Gedik’e “Neden vazifeni yapmıyorsu­n!” dedikten sonra bir emir verdi. O emrin kelimesi kelimesine ne olduğu yıllarca tartışma konusu oldu. İddiaya göre Bayar, “Megafondan halka bağıracaks­ınız dağılsınla­r diye. Dağılan dağılır, dağılmayan nümayişçid­ir, kendilerin­e derhal ateş ettirirsin­iz” emrini vermişti. Neyse ki Bayar’ın emri yerine getirilmed­i. O günkü hava içerisinde bu emir, bir katliama neden olabilirdi…

Olaydan çok sonra Bayar, yalnızca havaya ateş emri verdiğini söyleyecek­ti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.