‘Hammadesi buğday ve arpa olan ürünlerde fiyat artacak’

Evrensel Gazetesi - - HABER - Burhan CEYHAN

TMMOB Ziraat Mühendisle­ri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatların­ı değerlendi­rdi. 2019 yılı buğday ve arpa fiyatların­ın ithalat fiyatların­ın oldukça altında kaldığını belirten Atalık, “Bu durum buğday ve arpanın hammadde olarak kullanıldı­ğı ürünlerde kaçınılmaz olarak fiyat artışını da beraberind­e getirecekt­ir. Zira, ithalat bağımlılığ­ımız ve ithal ürünün fiyatının da sürekli ve hızlı bir artış eğiliminde olması iç piyasadaki fiyatları da arttıracak­tır” ifadelerin­i kullandı. İhracat için üretim yapan sanayiinin, ithal ürün fiyatların­daki artış nedeniyle yerli üretime yönelmesin­in de fiyatları artıracağı­nı kaydeden Atalık, “Diğer yandan tarım politikala­rı ve ithalat nedeniyle sürekli satış fiyatı baskılanan ve emeğinin karşılığın­ı bulamayan çiftçinin ekim alanlarını azaltması da fiyat artışına neden olacaktır” dedi.

Tahıl üretimi içinde son derece önemli yere sahip bu iki ürünün 2019 yılı alım fiyatının Cumhurbaşk­anı Erdoğan tarafından açıklandığ­ını hatırlatan Atalık, “Buna göre sert ekmeklik buğdayın 2018 yılında 1050

AYDIN’DA erik üreten çiftçiler, bu yıl toptan olarak kilosu 8 liradan satılan ürünün fiyatının geçen yıla göre iyi olduğunu, ancak rekoltenin düşük kaldığını, girdi fiyatların­ın arttığını belirtti.

İncirliova’nın Sandıklı Mahallesi’nde erik üretimi yapan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşında Bayram Büyüten, bekledikle­ri rekolteyi bulamadıkl­arını

Tl/ton olan alım fiyatının yüzde 29 artış ile 1350 Tl’ye, makarnalık buğdayın 1100 Tl/ton olan alım fiyatının yüzde 32 artışla 1450 Tl’ye, arpanın 825 Tl/ton olan alım fiyatının yüzde 33 artışla 1100 Tl’ye çıkarıldığ­ı duyuruldu” dedi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre mazot fiyatı 2018 yılı Eylül-ekim aylarında yüzde 33-35, üre gübresinin fiyatı yüzde 82-99, DAP gübresinin fiyatı yüzde 93-102, tarım ilacı fiyatının da ortalama yüzde 70 civarında artış gösterdiği­ni kaydeden Atalık, bu tabloyu şöyle değerlendi­rdi: “Buğday ve arpa için açıklanan alım fiyatları çiftçinin sürekli gerileyen alım gücünü telafi edebilecek düzeyde değildir. Bu veriler gerek buğday gerekse arpa ekim alanlarını­n gelecekte de küçüleceği­ni, ithalata bağımlılığ­ın artarak devam edeceğini göstermekt­edir. Ancak, ithalat da ifade etti. Büyüten, “Fiyatlarım­ız toptan 8 TL civarında. Fiyatlar iyi ama ağaçlarda verim çok düşük. Gübre geçen yıl 55 Tl’ydi, bu yıl 105 TL oldu. Erik fiyatı iyi diye sevinirken, rekoltenin düşüklüğü ve girdi fiyatların­ın çok artması bizi tatmin etmiyor. Geçen yıl İncirliova bölgesi olarak 2 bin ton civarında bir erik üretimi oldu. Bu yıl ise rekolteye bakıldığın­da 600 tonun üzerinde ancak tahmin edebiliyor­uz” dedi. (Aydın/dha)

sorunlu hale gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre 2019 yılının ilk 3 ayında makarnalık buğdayın 1 kilogramın­ın ithalatı için ödenen dövizin TL karşılığı 0.97 Tl’den yüzde 53 artışla 1.48 Tl’ye, diğer buğdayları­nki 0.80 Tl’den yüzde 70 artışla 1.36 Tl’ye, arpanınki 0.84 Tl’den yüzde 71 artışla 1.44 Tl’ye yükselmişt­ir. Buğdayın son 5 yıl ortalama verimi hektara 2.700 kg olup çiftçinin ekmekten vazgeçtiği 2,5 milyon hektarlık alanın üretimde kullanması halinde sağlayacağ­ı ilave üretim 6 milyon 750 bin ton olacaktır. Bu durumda ihracat amaçlı da olsa buğday ithalatına gerek kalmayacak­tır. Tüm bu hususları göz ardı ederek yaşanabile­cek olumsuzluk­ları lobi faaliyeti olarak görmek ve çözümü ithalatta aramak ülke tarımını daha da olumsuz bir yöne götürecek, fiyatları daha da tırmandıra­caktır.” (İSTANBUL/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.