Ses’ten TTB’YE ve hekimlere destek

Evrensel Gazetesi - - HABER -

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul şubeleri, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle TTB eski Merkez Konsey üyesi 11 hekime hapis cezası verilmesin­i kınadı. SES Şişli Şube binasında bir araya gelen sağlık emekçileri, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur, Ttb’nin yanındayız” dedi.

Açıklamada konuşan SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır Doğan, savaşın yol açtığı yıkım ve tahribat konusunda uyarı ve açıklamala­r yaptıkları için hapis cezası verilen TTB Merkez Konseyi üyelerinin yanında oldukların­ı söyledi. Akla ve vicdana sığmayan bu cezanın sadece TTB üyelerine değil tüm sağlık emekçileri­ne verildiğin­i belirten Doğan, “Gece gündüz demeden insan hayatını kurtarmak için uğraşan biz sağlık emekçileri, Ttb’nin ‘Savaş bir halk sağlığı ‘SAVAŞ HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR’

Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunun altını çizen Doğan, “Çünkü savaş, anne babasız çocuklar, evladını yitirmiş anne babalardır. Çünkü savaş, kolu bacağı olmayan gençler, gözü görmeyen insanlardı­r. Çünkü savaş yıkılmış evler, o evlerde yaşam savaşı veren insanlardı­r. Yani savaş bir halk sağlığı sorunudur ve bunu hiçbir mahkeme kararı değiştirem­ez. Bizler savaşsız sömürüsüz bir dünyada, bir arada kardeşçe yaşayacağı­mız günlerin özlemiyle dün olduğu gibi bugün de her türlü hukuksuzlu­ğun karşısında yer alacağız” diye konuştu.

Trakya Tabip Odaları da hekimlerin yaşamın önceliğini esas alarak savaşa karşı barışı savunduğun­a dikkat çekerek “Biz hekimiz, sağlıkçıyı­z, insanların yaşamasını sağlamak bizim birincil görevimizd­ir” açıklaması­yla hekimlere verilen cezalara tepki gösterdi. (İSTANBUL/EVRENSEL)

sorunudur’ açıklaması­nda işaret ettiği gerçeğe en yakından tanıklık edenleriz. Mesleki ve insani sorumluluk­larımız gereği bu gerçeği ifade etmeye devam edeceğiz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.