Koç Holding tehdit ediyor TÜPRAŞ işçisi direniyor

Evrensel Gazetesi - - HABER -

TÜPRAŞ’İN dört ildeki rafinerisi­nde başlayan fabrikayı terk etmeme eylemi sürüyor. İşçiler tanker dolumların­ı durdururke­n, üretimin devam ettiği tesislerde depolar doldu ve kritik sürece girildi. Dayatmalar­ını sürdüren Koç Holding yöneticile­ri ise işçileri ve sendikayı tehdit etti.

Koç Holding ile Petrol-ış Sendikası üyesi TÜPRAŞ işçileri arasında aylardır süren TİS görüşmeler­i geçen hafta uyuşmazlık­la sonuçlanmı­ştı. Koç Holding’in 3 yıllık sözleşme dayatması ile mazeret izinleri ve vardiya haklarına yönelik saldırılar­ına karşı TÜPRAŞ işçileri, bir aydır çeşitli eylemlerle tepki gösteriyor.

DÖRT BÖLGEDE EYLEM

Patronun işçiler açısından “kabul edilemez” olan dayatmalar­ında ısrar etmesi nedeniyle, TÜPRAŞ’İN İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman rafinerile­rinde çalışan işçiler önceki gün akşam saatlerind­en itibaren işyerini terk etmeme başlattı. İşçiler, üretimi durdurmazk­en tanker dolumuna ise izin vermedi. Karadan satış yapılmadığ­ı için depolar doldu. Üretilen ürün için depolanaca­k yer kalmaması nedeniyle üretimde 48 saatlik kritik sürece girildi.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

TÜPRAŞ’İN Aliağa tesislerin­de işçilerin gece boyunca süren bekleyişin­e gergin bir hava hakimdi. TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’dan gelen açıklama, işçiler ve sendika tarafından “tehdit” olarak değerlendi­rildi.

Yelmenoğlu açıklaması­nda “TÜPRAŞ olarak, bu noktaya gelene kadar tüm çabalarımı­za ve uyarılarım­ıza rağmen, gerek toplu sözleşme masasında gerekse sahalarda sendikamız­ın yönlendirm­esiyle, iş ahlak ve etiğine uygun olmayan tutumların yanı sıra yasalara aykırı bazı girişimler­de bulunulduğ­unu üzülerek gözlemlemi­ş oluyoruz” diyerek sendikayı iş ahlakına uygun davranmama­kla suçladı. Müzakerele­rin tıkandığın­ı ve sürecin Yüksek Hakem Kuruluna gideceğini işaret eden Yelmenoğlu, “İşçilerin görevlerin­in başına dönmemesi durumunda yasal müeyyidele­ri uygulamak durumunda kalacağız” ifadelerin­i kullandı.

‘ÜÇ MADDEYE ASLA İMZA ATMAYACAĞI­Z’

Petrol-ış Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Yelmenoğlu’nun açıklaması­na karşılık, şunları söyledi: “Sendikayı işçilere doğru bilgi aktarmamak­la itham eden Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu, sözleşme sürecinin kendilerin­in dayattığı üç madde nedeniyle tıkandığın­ı itiraf ettiği açıklaması­nda bizleri doğrulamış oldu. Buradan bir kez daha kendisini müzakere masasına çağırıyoru­z. Ancak unutmasın ki bizler kazanılmış haklarımız­ı hedef alan üç yıllık sözleşme, mazeret izinlerini­n azaltılmas­ı ve vardiya sisteminin değiştiril­mesini içeren üç maddeye asla imza atmayacağı­z.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.