İdare Mahkemesi ‘Dersim’ kararını durdurdu

Evrensel Gazetesi - - DOĞU/GÜNEYDOĞU -

TUNCELİ Valiliğin “Dersim”e dair mahkemeye yaptığı başvuru aynı gün içinde yürütmeyi durdurma kararına bağlandı.

Dersim Belediyesi Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusu­nda, hizmet binasına kayyum tarafından asılan “Tunceli” yazısının yeniden “Dersim” olarak değiştirme­sine ilişkin Valiliğin itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tunceli Valiliği, Belediye Meclisi’nin kararını “hukuka ve yasal mevzuata aykırı” olduğu gerekçesiy­le Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusun­da bulundu. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebini değerlendi­ren Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulma­sına karar verdi.

’7 GÜN SÜRE VERİLDİ’

Mahkemenin kararında, “Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalard­a yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştiril­erek yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılmasın­a dair dava konusu işlemin yerine getirilmes­i halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığınd­a giderileme­yeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştı­r. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilincey­e kadar dava konusunu işlemin yürütülmes­inin durdurulma­sına, 2577 sayılı Kanun’un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasın­a, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesin­e itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliğiyle karar verildi” denildi. (HABER MERKEZİ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.