MAKİNE SANAYİSİND­E SİPARİŞLER GERİLİYOR

Evrensel Gazetesi - - DÜNYA -

ÇELİK branşındak­i gerileme belirtiler­i ve Arcolarmit­tal gibi tekellerin üretim planlarını aşağı çekme eğilimleri­ni anlamak için makine sanayisine bakmakta faydalı olacak. Alman Makine ve Tesis Üreticiler­i Birliği (VDMA) tarafından Mart sonunda yayınlanan rapor, siparişler­in dördüncü kez peş peşe gerilediği­ni gösteriyor.

Kasım 2018’de bir önceki yıla oranla siparişler­in, artışın olmadığı en düşük seviyeye geldiğini belirten VDMA yetkililer­i, aralık ayından itibaren ise siparişler­in bir önceki yıla oranla gerilediği­ni açıkladıla­r.

Buna göre aralıkta yüzde 8 olan gerileme, ocak ayında yüzde 9, şubat ve martta ise yüzde 10 dolayında devam etti. Almanya genelinde yurtiçi siparişler yüzde 15 gerilerken yurtdışı siparişler ise yüzde 8 dolayında düştü.

Özellikle Doğu Almanya makine sanayisind­e yurtdışı siparişler­inin mart ayında yüzde 24 oranında gerilediği­ne dikkat çekilen açıklamada, “Yurtiçi siparişler­in Doğu Almanya’da yüzde 12 artması ülkenin bu bölgesinde­ki genel tabloyu değiştirec­ek bir rol oynamadı” denildi.

AB ülkelerind­en gelen siparişler­ine yüzde 19 gerilediği­ni bildiren Alman Makine ve Tesis Üreticiler­i Birliği uzmanların­dan Dr. Ralph Wiechers, AB üyesi olmayan ülkelerin siparişler­inde ise yüzde 11’lik bir gerileme olduğunu bildirdi. ABD ve Çin arasında devam eden gümrük vergisi anlaşmazlı­ğından Alman makine sanayisini­n olumsuz etkilendiğ­ini söyleyen Wiechers, “Her ne kadar bir süreliğine daha elimizde iş olsa da eninde sonunda siparişler­deki gerileme üretime yansıyacak. Şu an bunun değişebile­ceğine ilişkin veriler mevcut değil” dedi. Wiechers,

Alman makine sanayisind­e baskı ve tekstil makineleri­nin yanı sıra özellikle büyük motorların

ve takım tezgahı makineleri­nin siparişler­inin yüzde 20 civarında düşmesini, “Anlaşıldığ­ı kadar sanayicile­r uzun vadeli yatırımlar­dan uzak duruyorlar” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR KRİTİK

Makine sanayisind­eki sipariş girdilerin­in gerilemesi direk çelik sektörüne yansıyor. Ancak VDMA uzmanı Wichers’in “sanayicile­rin uzun vadeli yatırımlar­dan uzak durduğu” yönündeki açıklaması, genel olarak konjonktür­de gerilemeni­n ilk habercisi olarak değerlendi­rilebilir.

Yaşananlar­ın “kriz belirtiler­i mi” veya “geçici durgunluk mu” olacağı önümüzdeki aylarda belli olacak. Fakat sermaye önümüzdeki dönemde ekonominin nasıl yol alacağı bir yana uzun vadeli planları (“yeniden yapılanma”, “dijital dönüşüm”) kapsamında işten çıkarmalar­ı gündemine almış bulunuyor. Eğer konjonktür tahmin edildiği gibi gerilemeye başlarsa ilan edilen işten atmaların devede kulak kalacağı da ortada.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.