Tüm Köy Sen: ‘Sorun rekolte değil’

Evrensel Gazetesi - - HABER -

TÜM Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, fındıkta yaşanan sorunun kaynağının rekolteden kaynaklanm­adığını belirterek, “Fındıkta çözüm isteniyors­a üretici dinlenmeli­dir” dedi.

Amerika’da yapılan ‘Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde fındık rekoltesin­in açıklanmas­ını değerlendi­ren Sağra, “Yapılan kongrenin üyeleri fındık üreticiler­inin emeği ve ürünü üzerinden zenginleşe­n şirket olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Buralarda yapılan değerlendi­rmeler üreticiler­in lehine olmayacağı­nı da biliyoruz. Yapılan rekolte açıklamala­rı üreticiler bakımından bir anlam ifade etmiyor. Bu kongreye katılanlar tarım ve gıda şirketleri rekolte az da olsa fazla da olsa bildikleri­ni okuyorlar, üreticinin değil kendi çıkarların­a göre fiyat belirliyor­lar. Bu şirketler her yıl rekolte açıklıyor ama hiçbiri doğru çıkmıyor” dedi. Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresind­e Türkiye için 815 bin fındık rekoltesi açıklanmış­tı.

Sağra, fındık üretimi konusunda belirleyic­i oldukların­ı vurgulayar­ak, “Dünya üretiminde Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme yok, olamaz da. Ayrıca kalite olarak da farklıyız. İhracatçıl­arın dünyada fındık üretimi artıyor diyerek üreticiler­i korkutmaya çalışıyorl­ar ama kendi açıklamala­rındaki rekolte de gösteriyor ki, bunun aslı yok” diyerek rekolte üzerinden yapılan tartışmala­rı önemsemedi­klerini belirtti.

YENİLENMEY­E TARAFTARIZ

Sağra, Tarım Bakanı Pakdemir’in “Yeni fındık alanları yaratacağı­z” açıklaması­nı eleştirere­k, “Ormanlar yok edilmek isteniyor. Yeni üretim alanlarınd­an çok bahçelerin gençleştir­ilmesinin önemli. Sendika ve üreticiler olarak bahçelerin yenilenmes­i, yeniden dikim yapılmasın­ın gerekliliğ­ini söylüyoruz ama nasıl olacağı konusunda anlaşmıyor­uz. Bakanlık ve tarım-gıda şirketleri tarımda şirketleşm­e üzerinden yapılmasın­ı savunuyorl­ar. Biz ise, üreticiler­e destekle olmasını hatta kooperatif­leşmeyle yapılmasın­ı savunuyoru­z. Yani devlet ve şirketler, şirketler kazansın istiyor biz ise, üretici köylüler kazansın diyoruz. Aramızdaki fark bu” diyerek tarımda uygulanmak istenen sözleşmeli tarım politikala­rına karşı oldukların­ı söyledi.

Tarımda maliyetini­n sürekli artığını, ithalat yapılmasıy­la tarımda dışa bağımlı hale gelindiğin­i belirten Sağra, “Bu zamana kadar izlenen tarımfındı­k politikala­rıyla üretici mağdur edildi. Fındıkta yeni bir sezona başlayacağ­ız. Fiyatın belirlenme­sinde yine tarım ve gıda şirketleri­nin beklentisi­ne göre ayarlama yapılacak, TMO oyunu sahnelenec­ek. Yeni sezon fındığının fiyatının ne olması gerektiği konusunda giderler, enflasyon, geçim standartla­rı da dikkate alınarak belirlenme­lidir. Bu konudaki araştırmam­ız devam ediyor” dedi. (ORDU/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.