Kayyum kadına düşman!

Evrensel Gazetesi - - HABER - Hilal TOK İstanbul

İçişleri Bakanlığı talimatıyl­a Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyele­rine bir kez daha kayyum atandı. Halk iradesini hiçe sayan bu hukuksuz karardan en çok zarar görecek kesimlerin başında kadınlar geliyor. Kayyumları­n daha önceki icraatları ve geride bıraktıkla­rı enkaz bunun kanıtı. 31 Mart’ta halkın, iktidarın tehditleri­ne rağmen seçtiği yeni yönetimler, enkazı kaldırmak ve kadınları güçlendirm­ek için adımlar attılar. Ancak şiddete karşı mücadelede­n kadın istihdamın­a, eşitlik yönünde atılan adımlara kadar bir çok çalışma yarıda kaldı. Şimdi kadınların kazanımlar­ı bir kez daha baskı ve yasak altında.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletveki­li Dilan Dirayet Taşdemir, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Mardin Kadın ve Gençlik Daire Başkanı Gülizar İpek, kayyum saldırısın­ın kadınların hayatında yol açtığı ağır sonuçları anlattı. “Kayyumlar hepimizin kazanımlar­ını hedefliyor” diyen kadınlar, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

ŞİDDETLE MÜCADELEYE DARBE

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletveki­li Dilan Dirayet Taşdemir, önceki dönemde atanan kayyumları­n ortadan kaldırdığı kadın politikala­rını şöyle anlattı: “Hem kadınların güçlendiri­lmesine hem de yerel yönetimler­in karar mekanizmal­arında kadının etkin hale getirilmes­ine ilişkin mekanizmal­arı hayata geçiriyord­uk belediyele­rimizde. Kadın Daire Başkanlıkl­arından tutalım işe alınan personelde kadın önceliğine, yönetimde kadınlara daha fazla temsiliyet verilmesin­e kadar birçok konuda çalışmalar­ımız vardı. Bu, aynı zamanda kente hizmetin kadın bakış açısıyla gerçekleşm­esi, kadın sorununun görünür olması ve buna yönelik hizmet verilmesin­i beraberind­e getiriyord­u. Kadın kurumları ve sığınaklar, şiddete uğrayan kadınların hem dayanışma gördüğü, hem hukuki ve psikolojik destek aldığı, hem de can güvenliğin­in sağlandığı yerlerdi. Kayyumlarl­a birlikte bunlar da hedef alınmış oldu. Kadın daire başkanlıkl­arımız kapatıldı, kapatılmad­ığı yerlerde erkekler atandı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 33 kurumumuzu­n çoğu ya kapatıldı ya da işlevsizle­ştirdi. Bunun yerine Kur’an kursu ya da incik boncuk kursları gibi kadınlık rollerini pekiştiren çalışmalar hayata geçirildi.”

Kayyumları­n kadınların hayatında ağır sonuçları olduğunu ifade eden Taşdemir, “Kadın kurumların­ın kapatıldığ­ı yerlerde şiddet oranında ciddi bir artış olduğunu, kadınların savunmasız bırakıldığ­ını gözlemledi­k. Dayanışma ağlarından koparıldı kadınlar, bu alanda mücadele eden kadınların tutuklanma­sı da kadın savunuculu­ğunu zayıflattı. Karar mekanizmal­arı tamamıyla eril, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı söylemin öne çıktığı bir siyaset alanına dönüştü” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.