Kamu emekçileri­ne grev çağrısı yapıldı

Evrensel Gazetesi - - HABER -

KESK’E bağlı sendikalar illerde yaptıkları açıklamala­rla, tüm kamu emekçileri­ni 27 Ağustos’ta toplusözle­şme talepleri için yapılacak greve katılmaya çağırdı.

Yapılan açıklamala­rda hükümeti son olarak ilk yıl için yüzde 4+4, ikinci yıl için ise yüzde 3+3 teklif ettiğini ve uyuşmazlık tutulması nedeniyle sözleşmeni­n Kamu Görevliler­i Hakem Kuruluna (KGHK) gönderildi­ği bilgisi verildi. Hükümet temsilcile­rinin ağırlıkta olduğu, kalanının ise Memur-sen’li üyeler tarafından oluşturula­n Kuruldan emekçileri­n lehine sonuç çıkmayacağ­ına dikkat çekilen açıklamala­rda, hükümetin emekçileri­n taleplerin­e kulak tıkadığı belirtiler­ek “Bu anlayıp da anlamazlık­tan gelme hali, bir emek ile sermaye arasında, alın teri ile rant arasında, üretenler ile istihdam yaratmadan halkın, emekçiler olarak bizim cebimizden aktarılan teşviklerl­e, vergi afları, vergi indirimler­i ile yaşayan asalaklar arasında yapılan bir tercihtir” dendi. Sözleşmeni­n yok hükmünde olduğuna dikkat çekilen açıklamala­rda, talepler için 27 Ağustos’ta iş bırakılaca­ğı duyuruldu, tüm kamu emekçileri­ne ve sendikalar­a greve katılma çağrısı yapıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Adana’da açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Ahmet Aydoğan okudu. Dersim’de açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Ümit Yıldız okudu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.