İNGİLTERE: JOHNSON’UN AB SORTİSİ GÖRECELİ OLARAK BAŞARILIYD­I

Evrensel Gazetesi - - DÜNYA - Heather STEWART The Guardian

Macron’la konu(Fransa Cumhurbaşk­anı) Emmanuel BORIS Johnson perşembe günü üzerine hatta bir an pahalı görünen bir sehpanın şurken fevkalade rahat görünüyord­u, şakayla ayağını bile koydu. göBuluşmal­arı öncesi Macron’un açıklamala­rına Bu rahat tavrı bir açıdan şaşırtıcıy­dı: koşulunun Ab’den (İrlanda sınırı acil mekanizmas­ı) re 27 AB ülkesi, Başbakanın ‘backstop’ noktadaydı. Buisteğini karşılamay­a çok uzak bir çıkış anlaşması metninden çıkarılmas­ı değindi ve 31 bütünlüğün­ün korunmasın­ın önemine nun yerine, Macron birleşik pazarın İngiltere Başbakanı) varılacak bir anlaşmanın (Önceki Ekim öncesi kalan kısa dönemde çok farklı olamayacağ­ını belirtti. Theresa May’in anlaşmasın­dan etkisizleş­tirme ve bir kıdemsiz parlemento üyelerini Diğer bir açıdan -sabırsızla­nan mini-gezisi açısından- ise Johnson’ın diplomatik erken seçimin savaş hatlarını çizme 30 günde Brexit çarşamba günü Angela Merkel’in göreceli olarak başarılıyd­ı. Özellikle, Merkel, perşembe günü üzerine atılması şaşırtıcı değil. çözümü bulma çabası fikrinin çözüm üretmeye sınırı koymak yerine Ab’nin çabuk de açıklık getirdiği gibi, bir tarih hazır olduğunu belirtiyor­du. parti konçözüm adımları olasılığı Johnson’un, Fakat eylülün sonlarına kadar atılacak iki haftalık Westiminst­er’ı terk etmeden önceki feransları­na katılmak için, milletveki­lleri Corbyn anlaş(İngiltere İşçi Partisi Lideri) Jeremy gergin süreci atlatmasın­ı sağlayabil­ir. hükümetini güvenstrat­ejisini ortaya koydu: Johnson masız bir Brexit’e engel olmak için bir genel sadece 50. maddeyi uzatacak ve sizlik oyuyla yıkmak; takiben parlamento­da, bulmak. sınırlı bir ‘geçici’ hükümete destek seçim ilan edecek kadar zamanla için döner dönmez bu oylamayı başlatmak 3 Eylül’de milletveki­lleri parlamento­ya birçoğu Theresa baskısına maruz kalacaktır; fakat Corbyn, İşçi Partisi tabanının yoğun eğer bir anlaşmayla oy veren isyancı Muhafazaka­rlar, May’in anlaşması için defalarca destekleme­kte) düşünürler­se (Corbyn’in planını Ab’den ayrılmanın mümkün olduğunu tereddüt edebilirle­r. hükümetini (AB destekçile­ri) için bile Johnson En inançlı Muhafazaka­r Remainer olacaktır. Takip eden geoy kullanmak en radikal adım devirmek için Corbyn’le birlikte bir Brexit Parti temadayı olamayabil­irler; koltukları­nı nel seçimde Muhafazaka­r Parti korkusunu yaşabir Muhafazaka­r adaya kaptırma silcisi ya da Johnson’u destekleye­n strateji 50. Boles’un söylediği gibi, tercih ettikleri yabilirler. Eski Muhafazaka­r Nick bunu başarıp babir yasal yöntem bulmak ve Brüksel madde zaman sınırını uzatacak edecek. şaramayaca­klarını yakından takip ve büyük bir G7 zirvesi için Biarritz’e gidiyor Diğer yandan, Johnson, hafta sonu görünecek: Hem fırsatta daha fazla başbakan gibi olasılıkla, dünya sahnesinde her sosyal beceriksiz­de kendisinde­n önceki başbakanın Başbakan olması sebebiyle hem liğiyle karşılaştı­rıldığında... ruh halinin haftayı atlatması için genel diplomatik Fakat Johnson’un o hassas iki söylemleri bu hafgenel seçim hazırlıkla­rının savaşçı arkadaşça olması gerektiği gibi, Brexit sonrası Britandaha belirginle­şti. Paris’te sürekli ta diplomatik cilanın arasında Herhangi sürtüşme istemediği­ni tekrarladı; alt metin: ya’nın sınır kontroller­i başlatmak sizin suçunuzdur, bizim değil. ortaya koyuyor, sağlamak için büyük ‘çabasını’ Ayrıca (...) Birleşik Krallık’ın anlaşma geçmeye çalışıyor. sürat koştuğu eleştirile­rinin önüne anlaşmasız Brexit’e doğru son yanlısı baltacılar­ı”nın (ve Paris ve Berlin’in) ve “Kalma Aksine, suç tamamen Brüksel’in olacaktır. (Çeviren: Haldun Sonkaynar)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.