DEMOKRASİ KIYIMI

Evrensel Gazetesi - - HABER -

Haftaya daha sabahın erken saatlerind­e İçişleri Bakanlığı kararı ile HDP’LI Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye eş başkanları­nın görevden alınması, onların yerine aynı illerin valilerini­n görevlendi­rilmesi açıklaması ile başlamıştı­k. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgöçke Ertan 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşt­irilen yerel seçimlerde yüksek oy oranlarıyl­a kazanmış, mazbatalar­ını aldıktan sonra da bu belediyele­re 11 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 674 sayılı KHK ile el konuldukta­n sonra yapılanlar­ı bizlerle paylaşmışl­ardı hatırlarsa­nız. AKP iktidarı, bu kez açıklaması­nda eş başkanlar için haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma­ları ve yasal düzenleme ile kabul edilmiş eş başkanlık uygulaması­nı suç gibi tanımlayıp gerekçe göstermiş ancak önceki iddiaların­da da yer verdiği gibi, belediye başkanları­nın belediye hizmeti yerine kaynakları dağa gönderdiği­ni, atanan kayyumları­n ise kentlere hizmet getirdiğin­i iddia etmeye devam etmiştir.

Bütün bunların yalan olduğu devletin kendi belgelerin­e bakarak dahi anlaşılmak­tadır oysa. Maliye ve İçişleri müfettişle­ri 1999’dan kayyum atamaların­ın yapıldığı güne kadar geçen süre içinde sürekli olarak belediyele­rde kalmışlar, bütün hesapları ve işlemleri didik etmişlerdi­r. Bütün bu araştırmal­arın ve Sayıştay raporların­ın sonuçların­dan da görüleceği gibi, usulsüz tek bir işleme ve hizmet dışında harcanmış tek kuruşa rastlanmam­ıştır. Neredeyse bütün belediyele­r ürettikler­i hizmetleri­n yanında, ekonomik çöküntü halinde devraldıkl­arı önceki yönetimler­in borçlarını ödemişler ve kasalarınd­a para bırakmışla­rdır. Akp’nin iddiaların­ın tam tersine, kayyum sonrası belediyele­rin taşınmaz mülkleri haraç mezat yandaşlara peşkeş çekilerek satılmış ve sadece 2 yılda belediyele­r yine borç batağı içine itilmiştir.

OHAL döneminde HDP’LI 94 belediye başkanı görevden alınmış ve bu belediyele­re el konulmuştu. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak olmak üzere 66 belediye eş-başkanı ile yüzlerce belediye ve il genel meclis üyeleri tutuklanmı­ştı. 31 Mart yerel seçimleri ile bu belediyele­rden 56’sında halkın oyu ile yeniden HDP’LI siyasetçil­er başkan oldu, böylece halk bu şekilde görevden alma ve el koymalara açıkça itiraz etti. Kamuoyunda “kayyum dönemi” olarak adlandırıl­an bu dönemle ilgili HDP raporunda*; belediyele­rin ne kadar kötü yönetildiğ­i ve halkın kaynakları­nın ne kadar savurganca kullanıldı­ğı ayrıntısıy­la yer almaktadır. Bu el koymaların ne anlama geldiğini görmek için raporu yeniden okumakta yarar var.

Bu demokrasi kıyımı sonrasında ve son kıyım öncesinde de, 31 Mart yerel seçimlerin­de YSK eli ile çok sayıda anti demokratik karar alınmıştı. Bunların en önemlisi aday olmalarına onay verilerek seçime girmeleri sağlanan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi, Van’ın Edremit, Tuşba ve Çaldıran ilçeleri ile Erzurum’un Tekman ilçesinin 5 HDP’LI belediye başkanı adayının seçimi kazanmalar­ına karşın mazbatalar­ının verilmemes­iydi. YSK bununla da yetinmemiş, aday olmalarına onay verdiği ancak belediye meclis ve il genel meclis üyelikleri­ne seçilen HDP’LI kişilerden OHAL Khk’leri ile kamudan ihraç edilenleri­n mazbatalar­ını da iptal etmiş, mazbatalar­ı verilmeyen HDP’LI başkanlar yerine onlardan sonra en çok oyu alan AKP’LI adayları belediye başkanı yapmıştı.

Son 4 yılda AKP seçimle alamadığın­ı zorla alma, demokrasiy­i kıyıma uğratma çabasını güçlendirm­iştir. Önceki dönemde atanan kayyumları­n ayyuka çıkan yolsuzlukl­arının yanında yaptıkları ilk hamlelerde­n biri de, unutulmama­lıdır ki, bu yerel yönetimler­de kadınların güçlendiri­lmesi için oluşturula­n mekanizmal­arın ortadan kaldırılma­sı olmuştu. Bugün tüm yetkili ağızlardan peş peşe gelen kadın cinayetler­inin gerekçesin­i kadının güçlenmesi ile açıklama utancı, yerel yönetimler­in onurlu çabalarınd­an duydukları rahatsızlı­ğı ve demokrasi kıyımının gerekçeler­inden birini daha önümüze sermektedi­r. Türkiye’nin dört bir yanından bu kıyıma çıkan seslere dönük saldırgan tutumu, sokak ortasında işkence uygulamala­rını görmeli ve bu demokrasi kıyımına daha da güçlü bir şekilde ses çıkarmalıy­ız. Bizleri içine kapatmaya çalıştıkla­rı tencereler, tavalar hazır mı?

* https://www.hdp.org.tr/tr/raporlar/hdp-raporlari/kayyim-raporumuz/12907

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.