Kuzey Ormanları’ndaki talana yargı ‘dur’ dedi

Evrensel Gazetesi - - HABER -

KUZEY Ormanları bölgesinde kalan Beykoz’daki doğal sit alanı ormanı ‘özel eğitim alanı’ adı altında yapılaşmay­a açan plana yargı “dur” dedi.

Kuzey Ormanların­ın Beykoz kesiminde, orman alanını yapılaşmay­a açan imar planının yürütmesi durduruldu. Beykoz’daki Mahmut Şevket Paşa Mahallesin­de 60 bin metrekare orman alanına ilişkin 1/5 bin imar planı ve 1/1000 imar planı değişikliğ­ine gitmiş, söz konusu alan ‘özel eğitim alanı’ yapılmıştı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararında, dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, üst çevre düzeni planında, planlanan bölgeyi de kapsayan İstanbul Kuzey Ormanları’nın olduğu bölgenin doğal yapısının korunması, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmay­a açıldığı, çevredeki orman alanının yapılaşma baskısı altında bırakıldığ­ı, bölgenin kırsal karakterin­in bozulmaya çalışıldığ­ı, mevzuat uyarınca sit alanlarını­n bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçacıl plan yapımına gidildiği, gerekli etüt-analiz çalışmalar­ının yapılmadığ­ının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmay­a açıldığı sonucuna varıldı.

ONAYDAN ÖNCE ŞANTİYE LEVHALARI GELDİ!

Türkiye Lojistik Araştırmal­arı ve Eğitimi Vakfınca üniversite yapılmak istenen 60 bin metrekarel­ik orman alanı aynı zamanda doğal sit alanı niteliğind­e. Dava konusu edilen planlar ile büyük bir kısmı 3. derece doğal sit alanında, bir kısmı da 2. derece doğal sit alanında kalan alanda 5 katlı yapıya izin veriliyord­u. Orman arazisinin ortasında bulunan alana, üniversite tarafından imar planları onaylanmad­an önce şantiye levhaları yerleştiri­lmişti. (İSTANBUL/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.