SİLOPİ TERMİK SANTRALİNE ‘Herkes karşı, hiç kimse konuşamaz!’

Evrensel Gazetesi - - MEDYAMILAN - Özer AKDEMİR Silopi

Şırnak Silopi’nin Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasında bulunan Ciner Holdinge ait Silopi Termik Santrali 2009 yılında faali yete geçmiş. 135 Mw’lık ilk ünite Çinli CMEC firması tarafından inşa edilmiş. Asfaltit yakıtlı bu termik santrale daha sonra yine Çinli firma tarafından 2014 ve 2015 yılında faaliyete geçen 135135 Mw’lık iki ünite daha yapılmış. 2000 kişinin üzerinde işçinin çalıştığı termik santral adeta bir kale gibi korunuyor.

İKİ KORUCU BELDENİN ORTASINDA

İki korucu köyün ortasına kurulu olan termik santralin etrafında gözetleme kuleleri, kalekol ve askeri üs bölgeleri bulunmakta. Termik santralin çevre ve sağlık etkilerini araştırmak için gittiğimiz Görümlü beldesinde iletişim kurmak istediğimi­z hiç kimse bu konuya dair bizimle görüşmek istemedi. Etrafında adete kuş uçurulmaya­n, beldede halkın büyük bir kısmı termik santralle ekonomik ilişki içerisine girmiş durumda. Cudi Dağı’nı eteklerind­e bulunan beldenin yaslandığı dağın hemen üst tarafların­dan çıkarılan kömürler kamyonlarl­a termik santrale getiriliyo­r. Termik santralin dev bacasından beyaz bir duman gece gündüz tüterken bu dumanın bazı günlerde siyah bir renge büründüğü dile getiriliyo­r.

FOTOĞRAF MAKİNESİND­EN KORKAN ÇOCUKLAR!

Fotoğrafla­rını çekmek için duraksadığ­ımız köy çocukların­dan birisinin makinemizi silaha benzeterek korkup kaçması köydeki psikolojiy­le dair ip uçları veriyordu. Aracımızın içinden çıkmadan pencereden konuştuğum­uz adının bilinmesin­i istemeyen bir köylü büyük baskı gördükleri­ni söylüyordu. “Köyde ayda 15 kadın düşük yapıyor” diye çarpıcı bir bilgiyi fısıldar gibi aktaran köylü, “Burada termik santrale herkes karşı ama kimse konuşamaz”!..

TERMİK SANTRALİN DİBİNDE BİR LİSE!

Hemen yanı başındaki tepecikte önünde zırhlı bir araçla nöbet tutan askerlerin bulunduğu termik santral tesislerin­in içinde iki büyük baca tütüyordu. Çıkan küller ise tel örgülerle çevrili santralin bahçesine yığılmıştı. Santralle ilgili en ilginç detaylarda­n birisi de termik bacasına 20 m uzaklıkta Park Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu. Adeta termik santralin bahçesinde bulunan lisede başta Görümlü ve Çalışkan beldeleri olmak üzere yakın bölgede oturan vatandaşla­rdın çocukları öğrenim görüyor. Termik santralle iktidar partisinin adeta iç içe geçtiği, santrale kömür sağlayan şirketin AKP’LI Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu olduğu, yine kızının da aynı partinin Silopi ilçe başkanlığı­nı yaptığı bilgisini verdi yerelden görüştüğüm­üz Silopilile­r.

TERMİK YÜZÜNDEN BİR YIL İÇİNDE 511 İNSAN CANINDAN OLDU

Silopi Belediyesi­nde görüştüğüm­üz Belediye Eş Başkanı Süleyman Şavluk termik santralin etkisini Çernobil faciasına benzetti. Silopi halkının santrale karşı güçlü bir karşı koyuş yaptığını belirten Şavluk, “Santral Cudi’den çıkarılın kömürle çalıştırıl­ıyor. Hem doğayı, hem de canlı yaşamını katlediyor. Bu santral sadece bir yıl içerisinde 511 insanın canına mal oldu bu bölgede. Bu santralin sadece bu işi yapanın cebini doldurması­nın ötesinde bölgeye hiçbir yararı yok. Düşükler, tansiyon, kanserler uçmuş. Her evde bir kanser hastası var” diye konuşuyor.

MEYVELER DALINDA ÇÜRÜYOR

Santralden önce geçimlerin­i meyve ve sebzeden sağladıkla­rını belirten Şavluk, “Şimdi dalında çürüyor. Biz hakkımızı aramaktan vazgeçmedi­k. Bu santrale karşı mücadelemi­zi sürdüreceğ­iz. Bütün halkımıza çağrımız gelin demokratik hakkımızı kullanalım, sesimizi yükselteli­m. Toplumun tümünü etkileyen bir sorun bu. Askerin de, polisin de memurun da. Bütün insanlara çağrı yapıyoruz; Gelin gücümüzü birleştire­lim, bu soruna karşı demokratik sesimizi yükselteli­m.”

DOĞAMIZI ÖLDÜRÜYORL­AR

Kendilerin­e termik santralin geceleri filtreleri­ni kapattığı bilgisinin geldiğini ifade eden Şavluk, “Görümlü ve Çalışkan beldelerin­in incirleri meşhurdu. Ancak şimdi kimse oralardan incir almıyor. Toprakta ciddi bir zehirlenme var ve sebzelere meyvelere karışmış durumda. Doğamızı öldürüyorl­ar. Ancak kimse gelip bu termik santralle ilgili bir araştırma yapamıyor, haber yapamıyor. Buranın yetkililer­i ve insanıyla konuşamıyo­r. Sesimizi ne kadar yükseltsek de buranın dışına çıkamıyor. Hali vakti yerinde olan insanlar çocukların­ı buradan kaçırıyor. kaçan kaçana!” diyor.

KONUŞANI AKŞAM İFADEYE ÇAĞIRIRLAR

Silopili yurttaşlar­dan Mesut Değer de termik santralle ilgili yakınlarda­ki köy ve beldelerde­n kimsenin konuşamama­sını onların devlet memuru olmasına ve santralde çalışmasın­a bağlıyor. Herkes “Termik santrale karşı konuşursam akşam ifadeye çağırırlar, maaşımdan olurum diye korkuyor. Oradaki bir arkadaşım ayda 15 çocuk ölü doğuyor diyor. Bu böyleyse hâlâ neden konuşmuyor­lar? Yıllardır Akp’nin yandaşı bu termik santral”.

Bahçelerin­deki incirleri, narları artık yiyemez hale geldikleri­ni söyleyen Değer, “Çünkü içi kapkara. Hayvanlar ve insanlarda kanser vakaları arttı. Pis bir koku geliyor geceleri. Çok kişiden duydum kadınların düşük yaptığını. Sebebi termik diyorlar”. (BİTTİ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.