İşçi kadınlar şiddete karşı, sokağa çıkıyor

Evrensel Gazetesi - - HABER - Eda AKTAŞ İzmir

BORNOVA ve Tire Belediyele­ri, Ege Üniversite­si, İZBAN ve Metro’da örgütlü Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube, kadın cinayetler­ine karşı 3 Eylül günü sokağa çıkıyor. Üyelerinin en az yarısı kadın olan şube, kadın cinayetler­inin temelinde erkek egemen kapitalist sömürü düzeni olduğunu vurgulayar­ak, diğer emek örgütlerin­i de kadın cinayetler­ine karşı daha fazla sorumluluk almaya ve mücadeleye çağırıyor.

Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, “Normal, namuslu diye kodlarla adlandırıl­an, kıyafetimi­zden edepli olmamıza kadar tutun da, gece dışarıda dolaşmamam­ız ve zamanı gelince çocuk yaparak anne olmamız gibi bir dizi beklentile­rle tasfiye edilen bir kadınlık ve karşılığın­da bunu denetleyen bir erkeklik hali bizlere dayatılıyo­r” dedi.

‘KADINLAR TOPLUMSAL YAŞAMDAN KOPARTILIY­OR’

Kadınların toplumsal yaşamdan ve üretimden koparılmay­a çalışıldığ­ını söyleyen Genç, “Hükümetin ayrımcı diliyle kadından çok aile kurumunu önemseyen politikala­rında çizilen bu rollere karşı koyan, kendi hayatları hakkında kendileri karar veren kadınlar ise bu sefer şiddetle susturulma­ya çalışılıyo­r. Aynı zamanda her gün kadınları eve kapatacak yasalar çıkartılıy­or. Bunlar bütünlüklü bir saldırı. Tüm alanlarda olduğu gibi iş hayatında da kadınlar çokça sorun yaşamakta. Bütün bunlar bağlantılı aslında” şeklinde konuştu.

‘KRİZDE KADINLAR BİR KEZ DAHA EZİLDİ’

Kriz koşulların­da cinsiyete yönelik algıların daha da ön plana çıktığını belirten Genç, “Ülkemizde zaten baskın ataerkil sistem nedeni ile ezilen kadınlar ekonomik kriz sebebi ile bir kat daha eziliyor. İflas eden bir kişi karısını veya çocukların­ı öldürüyor. İşten atmalarda ilk önce gözden çıkartılan­lar yine kadınlar oluyor. Şu an kıdem tazminatın­ın fona devri söz konusu. Eskiden kadın işçilerin evlenmeler­i halinde 1 yıl içinde işten ayrılmak istedikler­inde kıdem tazminatla­rını alabilecek­ken şimdi aktarılmas­ı planlanan fonda ise kadınların bu hakkı da ellerinden alınmış olacak. Biz bir yandan emeğe yönelik saldırılar­la mücadele ederken, diğer taraftan ise toplumsal şiddetle mücadele ediyoruz” dedi. Kadın cinayetler­inin toplumsal bir sorun olduğuna vurgu yapan Genç, sadece kadın örgütlerin­in değil, sendika ve meslek örgütlerin­in üyeleri arasında da kadınların olduğunu ifade etti. “Toplumsal sorumluluk­larımız var, bu şiddete sessiz kalmamamız gerekir” diyen Genç, tüm emek örgütlerin­in de bu soruna karşı mücadele edip sokağa çıkarak tavır alması gerektiğin­i söyledi.

Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube üyesi kadınlar “Ölmek istemiyoru­z” diyerek kadın cinayetler­ine karşı 3 Eylül Salı günü saat 17.30’da Bornova Küçükpark Meydanı’nda basın açıklaması yapacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.