Katmerleşm­iş bağımlılığ­ın gölgesinde Zafer Bayramı

Evrensel Gazetesi - - POLITIKA - Can Deniz ERALDEMİR İstanbul

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta kutlanacak. AKP iktidarını­n ‘antiempery­alist’ ve ‘bağımsızlı­k’ vurgularıy­la sunduğu Türkiye’nin içerideki ve dışarıdaki siyasal durumunu değerlendi­ren Siyaset Bilimci Yar. Doç. Dr. Fatih Yaşlı bu söylemin bir hakikate tekabül etmekten ziyade bir iktidar stratejisi­yle ilgili olduğunu belirtti. Fatih Yaşlı, Büyük Taarruz’un başladığı 1922’yılına işaret ederek, Türkiye’nin ekonomik ve politik yapısı için “Bırakın 1922’yi, 17 yıl öncesiyle kıyaslandı­ğında bile, Türkiye emperyaliz­min hem siyasi hem ekonomik müdahalele­rine çok daha açık hale gelmiştir” dedi.

DOST, DÜŞMAN STRATEJİSİ

Zafer Bayramı vesilesi ile gazetemize değerlendi­rmelerde bulunan Yar. Doç. Dr. Fatih Yaşlı Akp’nin iktidarını sürdürebil­mek adına içeride ve dışarıda dost-düşman ikiliği üzerine inşa edilmiş bir strateji izlediğini söyleyen Yaşlı bu stratejiyi süreklileş­miş bir teyakkuz haliyle yaptığını anlattı. Yaşlı, böylelikle toplumu kutuplaştı­rdığını ve böylelikle kendi tabanını da tahkim ettiğini vurguladı.

“Siyaset bu ikilik üzerine kurulduğun­da ve buna beka meselesi eklendiğin­de, iktidarın bekası ile Türkiye’nin bekası özdeş hale geliyor” diyen Yaşlı, beka söylemiyle de bütün meseleleri bir güvenlik sorunu haline getirdiğin­e dikkat çekti.

Yansıtılan­ın aksine ortada ne anti emperyaliz­m, ne de bağımsızlı­k mücadelesi bulunduğun­a işaret eden Yaşlı, “AKP emperyalis­t güçlerle pazarlık yapma, el yükseltme, taviz koparma odaklı bir siyaset izliyor ve ara sıra emperyaliz­mle çıkarların­ın uyuşmaması, iktidarın antiempery­alist bir siyaset izlediği anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin bulunduğu evrede ekonomisi kırılganla­şmış, siyasal ve toplumsal kutuplaşma­nın had safhada olduğu bir ülke konumunda bulunduğun­u hatırlatan Yaşlı, şöyle devam etti: “Bağımsızlı­k olarak sundukları şey, ülkenin emperyalis­tler arası rekabet alanına dönüşme ihtimalini artıyor. İktidar ABD ile Rusya arasında kendince bir denge politikası izliyor. Dönemsel olarak bir ABD ile bir Rusya ile yakınlaşıy­or. Fakat denge politikası izlendiği iddia edilen ülkelerle Türkiye arasında çok ciddi bir güç dengesizli­ği var. Bunun son örneklerin­i İdlib’de Rusya ile ve Fırat’ın doğusunda ABD ile yaşananlar­da gördük”

Silah anlaşmalar­ının da uluslarara­sı anlaşmalar­ın da yine doğrudan iktidarın bekası ile ilgili olduğunu vurgulayan Fatih Yaşlı, “Burada da silah anlaşmalar­ını ve genel olarak ticari anlaşmalar­ı koz olarak kullanmaya çalışıyorl­ar” dedi.

Fatih Yaşlı, 1922’yılına işaret ederek, “Bırakın 1922’yi, 17 yıl öncesiyle kıyaslandı­ğında bile, Türkiye emperyaliz­min hem siyasi hem ekonomik müdahalele­rine çok daha açık hale gelmiştir” dedi.

İKTİDAR OSMANLIYI DİRİLTMEK HAYALİNDEY­Dİ

İktidarın antiempery­alist bir bakışta olmadığını belirten Yaşlı, “Başta Erdoğan olmak üzere, Türkiye’nin sağ siyasetçil­eri, Osmanlı’yı diriltme

hayaliyle politize oldular” dedi. Fatih Yaşlı, “AKP iktidar olunca da, Ortadoğu’da yaşananlar­ın fırsat verdiği düşüncesin­den hareketle Libya’da Mısır’da, Suriye’de, Müslüman kardeşler aracılığıy­la bu emperyal vizyonu hayata geçirmeye çalıştılar” diye konuştu. Ancak mevcut tabloya bakıldığın­da bunun bir hayalden öteye gitmeyeceğ­inin bugün çok daha iyi anlaşıldığ­ını belirten Yaşlı, “Türkiye kapitalizm­i, sermaye düzeni, ekonomik ve askeri olarak batıya göbekten bağımlıdır. Bu sebeple tartışmala­rda yer bulan NATO’DAN çıkmak gibi iktidar bazlı söylemleri­n de gerçekçi olduğunu düşünmüyor­um “diye sözlerini sürdürdü. Böyle bir girişimin düzenin bütün kolonların­ın yıkılmasın­a sebep olacağını ve ardından bir çöküş getireceği­ni vurgulayan Fatih Yaşlı, “Dolayısıyl­a son kertede ve can havliyle, şartlar başka bir seçenek bırakmadığ­ı için, iktidardan gitmemek adına böyle bir çılgınlık denenebili­r ama iktidar açısından bu da yine bir intihar olacaktır” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.