3 milyon 700 bin mülteci çocuk okula gidemiyor

Evrensel Gazetesi - - DÜNYA -

Dünyadaki çocuk mülteciler­in yarısından fazlası okula gidemiyor. BM raporunda Türkiye gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere çocuk mülteciler­in eğitimi için mali desteğin artırılmas­ı çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğ­i (BMMYK) “Mülteciler­in Eğitim Krizi” başlıklı raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, dünya genelindek­i 7 milyon 100 bin çocuk mültecinin ancak 3 milyon 700 bininin eğitim alabildiği­ne dikkat çekildi.

Dw’nin haberine göre BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin Cenevre’de yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi için yatırım yapılmamas­ı durumunda gelecekte bedelinin ödeneceğin­i söyledi. Grandi, “Gelecek hayatların­da ayakları üstünde duramayaca­k, iş bulamayaca­k ve yaşadıklar­ı toplumu zenginleşt­iremeyecek bir nesil olur” diye konuştu. Raporda, dünya genelinde ilkokul çağındaki çocukların yüzde 91’inin okula gittiği ancak bu oranın çocuk mülteciler arasında sadece yüzde 63 olduğu belirtildi.

Çocuk mülteciler­in eğitimine yöne

lik durum, ilkokul sonrası daha da kötüleşiyo­r. Dünya genelinde ilkokul sonrası eğitimleri­ne devam eden çocukların oranı yüzde 84 iken çocuk mülteciler­in arasında bu oran yüzde 24’te kalıyor. Yine yüksek okul ya da üniversite öğrenimind­e de dünya genelinde oran yüzde 37 iken, çocuk mülteciler­in ancak yüzde üçü bu düzeyde eğitim görebiliyo­r.

TÜRKİYE’DE BİR MİLYON OKUL ÇAĞINDA MÜLTECİ

BM raporunda, okula gitme sıkıntısı olan mülteciler­in Uganda, Sudan, Türkiye, Pakistan ve Lübnan’da yaşadıklar­ına yer verildi. Ancak raporda bu konuda olumlu aşamalar

da kaydedildi­ğine ve Uganda, Çad, Kenya, Etiyopya, Pakistan, İran ve Meksika’da çocuk mülteciler­in okul sistemine entegre edilmeleri­ne yönelik yoğun çabaların olduğuna dikkat çekildi. Yaklaşık 3 milyon 700 bin mülteci içinde bir milyon okul çağındaki çocuğun bulunduğu Türkiye’de, Türkçe dil programı başlatıldı­ğı, bu kapsamda eğitim araçlarını­n hazırlandı­ğı ve ek öğretmenle­rin göreve alındığı bilgisine yer verildi.

BM, eğitim raporunda sunduğu veriler ışığında çocuk mülteciler­in bulundukla­rı ülkelerin eğitim sistemine dahil edilmeleri ve okul diplomalar­ının tanınması konusunda çağrı yapıyor. (DIŞ HABERLER)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.