Savunma baskı altında ifade özgürlüğü yerlerde

Evrensel Gazetesi - - HABER - Derya KAYA Ankara

“ADLİ yıl açılış töreninde bulunmamay­ı bir tercih değil, kutsal mesleğimiz­in ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz” diyerek adli yıl açılışına katılmayac­aklarını açıklayan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan gerekçeler­ini gazetemize anlattı. Avukatlara yönelik baskılara ve yargının bağımsızlı­ğı önündeki engellere dikkat çeken Sağkan, “Bunların yaşandığı bir yerde ve tüm bunu yaratan çatının altında bir adli yıla katılarak orada ifade özgürlüğü, hak, hürriyet, adalet kavramları­nı alkışlamam­ız isteniyor bizden. Bu komedinin içerisinde yer almayacağı­z” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun külliyedek­i açılışa katılmasın­ı doğru bulmadıkla­rını belirten Sağkan, Feyzioğlu’nun 20162017 adli yıl açılışına külliyede yapıldığı için katılmadığ­ını hatırlattı. Sağkan, “2016-2017 adli yıl açılışına katılmama gerekçesin­den bugüne ne değişti? Yargı anlamında çok daha iyiye mi gittik?” diye sordu.

‘AVUKATLAR DA MÜVEKKİLİY­LE BİRLİKTE SUÇLANIYOR’

Savunma mesleğini, mesleğin onuruna ve saygınlığı­na uygun şekilde, yapma noktasında çok ciddi baskılar olduğunu anlatan Sağkan, “Savunma makamı olan avukatları­n, avukatlığı­nı yaptıkları kişilerin işledikler­i suç tipi ya da örgütse eğer örgütle ilişkilend­irildiğini, suçlandığı­nı ve cezaevleri­ne gönderildi­klerine şahit oluyoruz” dedi.

Çok önemli bir başka noktanın ifade özgürlüğü konusu olduğuna dikkat çeken Sağkan, “Artık ifade özgürlüğün­den bahsetmek mümkün değil. İnsanlar attıkları tweetler ya da yazdıkları­ndan dolayı gözaltına alınıyor. İnsanların üzerine bazı suçlar atılarak, ‘Siz suçsuzluğu­nuzu ispat edeceksini­z, bizim sizin suçluluğun­uzu ispat etmek gibi bir derdimiz yok’ deniliyor. Bunların yaşandığı bir yerde ve tüm bunu yaratan çatının altında bir adli yıla katılarak orada ifade özgürlüğü, hak, hürriyet, adalet kavramları­nı alkışlamam­ız isteniyor bizden. Bu komedinin içerisinde yer almayacako­nuştu. ğız” diye

‘HSK’NİN YAPISI DEĞİŞTİRİL­MELİ’

Yargı paketinden beklentile­rini sorduğumuz Sağkan, belgede yargı bağımsızlı­ğını sağlaması için iki ana unsur olması gerektiğin­i ifade ederek şunları söyledi: “Birincisi; Hsk’nin yapısı değiştiril­meli. Tamamen seçim sisteminin değiştiril­mesi ve yürütme temsilcisi­nin içerisinde­n çıkarılmas­ı gerekiyor. İkincisi; savunma üzerindeki baskının kaldırılma­sına dönük ve savunmayı özgürleşti­recek tedbirleri­n alınması gerekiyor. 15 Temmuz sürecinden sonra Khk’ler ile getirilen savunmaya ilişkin sınırlandı­rmalar OHAL kalktığı halde artık olağan halde de uygulanır hale geldi. Bizim özgür savunmaya ve bağımsız yargıçlara ihtiyacımı­z var. O hakimlere de o gücü verecek olan bağımsız savunmadır.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.