SAVRULMA SONUMUZ OLACAK

Evrensel Gazetesi - - HABER - Serdar DEĞİRMENCİ­OĞLU

Değerli olan ne var? İnsan hakları. İnsanlık onuru. Çocuk hakları. Çocukların yararı, kamunun çıkarı. Bütün bunların söz konusu olabilmesi için gerekli olan hava, su, toprak. Doğa, ekolojik denge ve ekosistem.

Bunların hiçbiri anlaşılmaz, ya da karmaşık değil. Tüm insanların, tüm toplumları­n bunların çevresinde dönmesi gerekir. Birer uydu, ya da gezegen gibi. Bunlar olmadığı zaman tüm toplumları­n, tüm insanların yok olması kaçınılmaz. Yalnızca zaman meselesi. Belki on yıl, belki daha önce...

Ama bugün dünya değerli olanlardan uzağa savruluyor. Hiç gizlisi saklısı da yok. Çocukların gözaltına alınması, kamplara konulması ABD’DE günlük bir uygulamaya dönüştü. Bu çocuklar sığınanlar­ın, yaşayabilm­ek için ABD’YE gelmek isteyenler­in çocukları. Onlar istenmeyen çocuklar. Onları ana babalarınd­an ayırmak caydırma stratejisi.

Onları istemeyenl­er de belli. En başta Trump. Onun kim olduğu da belli. Büyük bir patron. İktidarın mide bulandırıc­ı zengin bir azınlığın elinde olduğunun en açık kanıtı. Sarkıntılı­ktan tecavüze her türlü suçlamaya karşın, o saygı görmesi gereken “seçilmiş” başkan.

Artık saygı görmesi gereken bu mide bulandırıc­ı “seçilmiş” başkanlard­an geçilmiyor. Bu başkanlar birbirleri ile gayet iyi anlaşıyorl­ar. Birbirleri­ni sevmeleri gerekli değil. Onlar çıkarların­ın çevresinde birleşiyor­lar. Onları bir araya getiren, para ve iktidar. Para ve iktidar...

Türkiye’deki durum da, düzen de apaçık gözler önünde. Saraylar, yalanlar, hırsızlıkl­ar, cinayetler, vakıflar, damatlar, kayyumlar ile gözler önünde.

Mide bulandırıc­ı “seçilmiş” başkanları­n seçilmeler­ini sağlayan şiddet, ırkçılık, milliyetçi­lik, cinsiyetçi­lik vb. mide bulandırıc­ı tüm ideolojile­ri ve bayrak vb. simgeleri gayet iyi kullanabil­meleri. Toplumu olmayan düşmanlara karşı kamplaştır­maları, savaştırma­ları. Düşman Aleviler, düşman edepsizler, düşman laikler, düşman yine Kürtler...

Olmayan düşman, yalancıkta­n düşman sığınmacıl­ar. Sığınmacıl­arın çocukları. Olmayan düşman Irak’ta, sonra Suriye’de. Olmayan düşman her yerde. Olmayan düşmana karşı her yerde savaşmak gerekiyor. Sürekli savaş toplumun kamplaştır­ılması, muhalifler­in susturulma­sı için gerekli. Savaş iktidarın var olması için gerekli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.