‘Pamuk 4.5 liranın altına satılmamal­ı’

Evrensel Gazetesi - - HABER -

ZİRAAT Mühendisle­ri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, hasadı başlayan pamuk üretim maliyetini­n dekar başına 2 bin 78 lira 25 kuruş olarak tespit edildiğini üreticinin ürününün kilosunu 4.5 Tl’nin altında satması durumunda zarar edeceğini açıkladı.

Türkiye’nin bu yıl da pamuk ithalatı yapacağını ifade eden Doğan, şunları söyledi: “Pamuk birçok sanayi sektörünün ham maddesi olmasından dolayı katma değeri çok yüksek bir endüstri bitkisidir. 2019 yılı üretim sezonunda 988 bin ton lif pamuk üretimi beklenmekt­edir. Türkiye’nin toplam lif pamuk tüketimi ise 1 milyon 629 bin tondur. 641 bin ton lif pamuk ihtiyacımı­z ithalat yoluyla karşılanac­aktır. Yapılacak ithalat dolayısıyl­a yaklaşık 1 milyar dolar döviz kaybı olması beklenmekt­edir. Pamukta tekstil sektörünün ihtiyacı olan ham maddenin ithalat yoluyla karşılanma­sına son vermenin yegane yolu pamuk ekim alanlarını­n ve verimliliğ­in arttırılma­sıdır. Bu amaca yönelik olarak pamukta prim destekleme­lerinin üretimi teşvik edecek oranlarda olması gerekir.”

PAMUK EKİM ALANI AZALACAK

Pamuk açığına rağmen destekleme­lerdeki sınırlamal­ar nedeniyle ekim alanlarınd­a düşme bekledikle­rini belirten Doğan, “2018 yılı üretimi prim destekleme ödemelerin­de esas alınan dekar başı kütlü pamuk miktarının 500 kilogram olarak sınırlandı­rılması ve pamukta son iki yıldır yaşanan yoğun kimyasal ilaçlamala­r ve dolayısıyl­a bütün üretim kalemlerin­de artan maliyetler­e ilaveten dünya piyasaları­ndaki fiyatlarda görülen düşüşler önümüzdeki sezon pamuk üretim alanlarınd­a yüzde 50’ye yakın azalmaları­n görülmesin­e yol açacağı tahmin edilmekted­ir” dedi.

ÜRETİCİ ZARAR EDER

ZMO Adana Şubesi Tarla Bitkileri Komisyonun­un pamuk üretim maliyetini­n dekar başına 2 bin 78 lira 25 kuruş olarak hesapladığ­ını belirten Doğan, “Komisyonum­uz, pamuk üretim maliyetini dekar başına 2 bin 78 lira 25 kuruş olarak tespit etmiştir. Yüzde 20 üretici kârını eklersek 2 bin 493 TL dekar başına gelir elde etmesi gerekir, ortalama verimi dekarda 550 kilogram olarak düşünürsek. Destekleme ödemesi hemen yapılması kaydıyla üreticinin eline kilo başına 4.5TL para geçmesi gerekir. Bunun dışındaki şartlar üreticinin zararına demektir” dedi. (ADANA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.