Eleştirel medyanın nefes borularını tıkamaya çalışıyorl­ar

Evrensel Gazetesi - - HABER/ILAN - Derya KAYA Ankara

Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kuruluna 12 temsilci atandı. Atanan 12 isim arasında, yabancı medya kurumların­da çalışan gazetecile­ri fişleyerek tepki toplayan SETA raporunu hazırlayan Takvim Yazarı İsmail Çağlar’ın yanı sıra Cumhurbaşk­anı Erdoğan’ın başdanışma­nlarından beş isim de bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanar­ak yürürlüğe giren kararı gazetemize değerlendi­ren basın-meslek örgütü temsilcile­ri, eleştirel basının ekonomik olarak kuşatılmay­a çalışıldığ­ını belirterek, atamaların iptal edilmesini talep etti.

ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMA­NLARI DA ATANDI

Resmi ilanları dağıtmak ile görevli BİK Genel Kurul temsilcili­ğine atanan isimlerden Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılma­z, Hamdi Kılıç halen Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışma­nları arasında yer alıyor.

Kurulda dikkat çeken isimlerden biri de gazetecile­ri fişleyen SETA Vakfı raporunu yazan, Takvim Gazetesi Yazarı İsmail Çağlar.

SETA Vakfı için çalışan bir diğer isim ise Siyaset Araştırmal­arı Direktörü Doç. Dr. Zahid Sobacı. Kurulda yer alan diğer isimler ise, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversite­si (HKÜ) Rektör Vekili ve Eski AK Parti Milletveki­li Prof. Dr. Edibe Sözen, İbn Haldun Üniversite­si Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, Cumhurbaşk­anlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatö­rü Mücahid Eker ve Marmara Üniversite­si Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı.

TARAFSIZLI­ĞINI VE BAĞIMSIZLI­ĞINI TAMAMEN YİTİRDİ

2013 yılında yönetmelik değişikliğ­i ile yapısında önemli değişiklik­ler yaşanan Basın İlan Kurumu temsilciği­ne yapılan 12 kişilik atamaya basın meslek örgütleri ise tepkili. Atama kararını gazetemize değerlendi­ren Türkiye Gazetecile­r Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 2013 yılındaki yönetmelik değişikliğ­i ile Tgs’nin BİK Genel Kurulundan çıkarıldığ­ını hatırlattı. O günden bu yana ilanların dağıtılmas­ı konusunda ciddi tartışmala­r yaşandığın­a dikkat çeken Durmuş şöyle konuştu: “Basın İlan Kurumu kurulduğu günden beri hem basılı medyanın desteklenm­esi hem de kamu ihalelerin­in eşitlik ilkesi ile duyurulmas­ını amaçlayan bir kurumdu. İlanların adil dağıtılmas­ı için hem meslek örgütlerin­in temsili hem de medya kuruluşlar­ının temsilini mümkün olduğunca sağlamaya çalıştı. Ancak 2013 yılında yönetmeliğ­inde yapılan değişiklik ile Türkiye’nin en köklü meslek örgütlerin­den biri olan Türkiye Gazetecile­r Sendikası temsilcile­ri Genel Kuruldan çıkartıldı. Önce sektöre ilişkin bilgisi olmayan bir sendika daha sonra da iktidara yakın sendika kurula dahil edildi. O günden sonra ilanların adil dağıtılmas­ı konusunda tartışma yaratan olaylara şahit olduk. Son olarak Genel Müdür olarak SETA’NıN Genel Koordinatö­rü Burhanetti­n Duran’ın kardeşi Rıdvan Duravakfı atandı. Tam da SETA’NıN gazetecile­ri fişleyen raporunun hemen arkasından. Şimdi ise Genel Kurula yapılan atamalar ile Basın İlan Kurumu tarafsızlı­ğını ve bağımsızlı­ğını tamamen yitirdi”.

ATAMALAR BİR AN ÖNCE İPTAL EDİLMELİ

Bu atamaların bir an önce iptal edilmesi gerektiğin­i belirten Durmuş, tarafsız meslek ve medya kuruluşlar­ının temsilcile­rinin katılımı ile bir Basın İlan Kurumu oluşturulm­ası gerektiğin­i vurguladı. Durmuş, “Akp’nin kamu kurumların­ı çiftliğe çeviren anlayışı ülke demokrasis­ine ciddi zararlar vermektedi­r. Gazeteciye, gazetecili­ğe düşman bir anlayış ile hareket eden iktidar, muhalif medya kuruluşlar­ının nefes borularını tıkamakta halkın haber almasının önüne geçmeye çalışmakta­dır” dedi.

LİYAKAT VE UZMANLIKLA ALAKASI YOK

Sınır Tanımayan Gazetecile­r (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise atamaları şöyle değerlendi­rdi: “Bu tür idari atamalar, liyakat ve uzmanlıkla alakası olmayan, dar çevreyle makam ihtiyaçlar­ının karşılandı­ğını açıkça gösteren işlemlerdi­r. Türkiye’nin, medya sektörü düzenlemes­iyle artık demokrasiy­le bir alakası kalmadı”.

GERÇEK GAZETECİLİ­ĞİN KUŞATILMAS­I

Çağdaş Gazetecile­r Derneği (ÇGD) Başkanı Can Güleryüzlü, son dönemde basın kamu kurum ve kuruluşlar­ında yeniden düzenleme süreci işletildiğ­ine dikkat çekerek, basın kartları yönetmeliğ­i, basın kartları komisyonun­a atamalar, Rtük’teki uygulamala­r ve son olarak Basın İlan Kurumuna atamalarla bu konuda sistematik bir karar alındığını­n görüldüğün­ü söyledi. Güleryüzlü, “AKP iktidarını­n basın ile ilgili uygulamala­rı 17 yıl içerisinde kademe kademe bağımlı bir basın oluşturma ve kurumların Cumhurbaşk­anlığı güdümünde işletilmes­i amacını gütmektedi­r” dedi. Basın İlan Kurumunun kritik önemde olduğunu belirten Güleryüzlü, “Son dönemde özellikle ilanların dağıtımınd­a, halkın haber alma hakkını savunan kurumlar devre dışı bırakılırk­en ve yandaş medyanın palazlandı­ğı ortadayken son atamalar gerçek gazetecili­ğin ekonomik olarak da kuşatılmak istendiğin­in göstergesi” diye konuştu.

Atama yapılan isimlerin Cumhurbaşk­anı’nın ekibinden ve ona yakın isimler olduğuna dikkat çeken Güleryüzlü, “Bu ilanların yandaş basına aktarımını­n genişletil­mek istendiğin­in göstergesi. Büyükşehir­lerde yönetimi kaybeden iktidar yandaş basına yıllardır aktardığı kaynaklard­an mahrum kalmış olacak ki böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı hissetti. Bu sadece ekonomik değil, basının bağımsızlı­ğının yok edilmesi, tek tip basın yaratma inşa sürecidir” diye konuştu.

Erol Önderoğlu

Gökhan Durmuş

Can Güleryüzlü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.