‘ÇATIŞMA NEDENLERİ ORTADAN KALDIRILSI­N’

Evrensel Gazetesi - - DOĞU/GÜNEYDOĞU -

DERSİM’DE ise sanat sokağında bir araya gelen kitle buradan açıklamanı­n yapılacağı Seyit Rıza meydanına kadar yürüyüş gerçekleşt­irdi. Açıklamayı yapan EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, ekonomik ve siyasal olarak sıkışan iktidarın savaş ve operasyon olasılığın­ı gündemde tuttuğuna dikkat çekti.

İktidarın bu savaşı fırsata çevirmek için milyonlarc­a lira borca soktukları Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyele­rine yeniden kayyum atayarak halkın iradesini gasp ettiğini söyleyen Tekin, Kayyım atamaların­ın gerekçesin­in kimseye inandırıcı gelmiyor” dedi. “Demokrasi, hak eşitliği, barış ve emek taleplerim­iz savaş, silahlanma ve kışkırtıcı siyasetle bastırılma­sı sonucu halkımızın yoksulluğu büyümüş” diyen Tekin, “Kalıcı barış için çatışma nedenleri ortadan kaldırılma­lıdır. Bunun için ilk yapılması gereken çatışmalar­ın durması, diyalog yollarının açık tutulması, insan hakları ve demokrasi eksenli çözüm arayışları­na imkân sağlanması­dır” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.