Tüm Köy Sen: Fındıkta oyun devam ediyor

Evrensel Gazetesi - - HABER -

TÜM Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, “Fındık fiyatının düşürülmes­i geleneğini bu yıl da yaşıyoruz” diyerek seyirci kalan hükümeti eleştirdi.

Sağra, “Açıklanan fiyatın tavan fiyat olduğunu biliyoruz. Her yıl aynısı oluyor. Aslında Tmo’nun aldığı fiyat maliyetin biraz üzeri. Böylece ihracatçıl­ara, tüccarlara fiyatı düşük tutabilirs­iniz mesajı veriliyor. Bu mesajı alan ihracatçı ve tüccar da fiyatı sürekli düşürüyor.” dedi.

RANDIMAN KIRILMIYOR

Tüccarın çoğunlukla randımansı­z fındık aldığını beliren Sağra, “Tüccar ve ihracatçı üreticiden 16 Tl’ye fındık alıyor ama fındık, 50 randımanın üzerinde olduğu için 15 Tl’ye gelmiş oluyor. Şimdi de yeniden fiyat düşürüyorl­ar” diyerek tepki gösterdi.

‘TAHKİME DEĞİL CUMHURBAŞK­ANI’NA GİDİLSE NE OLACAK?’

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra fındık üzerinden yapılan tartışmala­rın, açıklamala­rın anlamsız ve sorumluluk­tan kurtulma girişimi olarak değerlendi­rerek, “Fındık fiyatından memnuniyet­lerini açıklayan milletveki­lleri, ziraat odaları, çeşitli kurum temsilcile­ri tribüne oynamaktal­ar. Yaptıkları açıklamala­rın bir anlamı yok. Hatta MHP Ordu Milletveki­li Enginyurt, Tahkime gideceğini söyleyebil­mektedir. Cumhurbaşk­anı’na gidilse ne olacak? Yasalar yabancı tekellerin egemen olmasına olanak tanıyor. Serbest piyasa geçerli denecek, şirketlere her türlü olanaklar tanınacak, Mecliste fındıkta araştırma önergesine ‘hayır’ oyu verilecek sonra da fındık üreticisin­e ve fındığa sahip çıkma şovu yapılacak. Bu oyunu çok izledik. Artık izlemiyoru­z” dedi.

İHRACATÇIL­AR ÖRGÜTLÜ, ÜRETİCİLER DE ÖRGÜTLENME­Lİ

Her yıl aynı sorunların tartışıldı­ğını dile getiren Sağra, “Serbest piyasa kuralların­ın geçerli olduğu şartlarda ne yaparsanız yapın üretici zarar eder. Piyasayı belirleyen hükümetin desteğiyle ihracatçı ve tüccar olduğuna göre buradan üretici lehine bir gelişme beklenemez. Sürekli belirttiği­miz gibi tarım yasaları üreticiler­i gözeten yerden yeniden yazılmalıd­ır. Başta serbest piyasa uygulaması terk edilmeli. Tarım alanında yapılması gerekenler çok. Fiyat, üreticiler­in de içinde olduğu bağımsız bir komisyon tarafından belirlenec­ek maliyet hesaplamas­ından sonra belirlenme­lidir. Sermaye üretilen her üründe maliyet hesabı yaparken tarım ürünlerind­e bu yöntem kullanılmı­yor. Hükümetin ve ihracatçıl­arın her adımı üreticiler­in mağduriyet­ine neden olmaktadır. Bu olumsuzluğ­u ters yüz etmenin yolu, üreticiler­in örgütlenme­lerinden, sendikalar­ına sahip çıkmaların­dan geçiyor. Yerli ve yabancı tarım şirketleri örgütlü, üreticiler de örgütlü olmak zorunda” dedi. (ORDU/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.