İşçiler maaşları için eylem yaptı

Evrensel Gazetesi - - DÜNYA - İlgar EVA

İRAN’ıN Arak kentinde bulunan ve 900 işçinin çalıştığı Hepco’da 8 aydır maaşlar ödenmiyor. İşçiler aileleriyl­e birlikte aç. Maaşlarını alamayan işçiler, 28 Ağustos’ta yürüyüş yaparak, tepkilerin­i gösterdi.

Hepco fabrikası, İran’ın Arak ilinde 1974’ten bu yana yol yapımı ve tarım makineleri üreten bir fabrika, 1979 İran Devriminde­n sonra uzun bir süre yarı özel halde üretime devam ediyordu 2007’de fabrika özelleştir­ildi. İşçiler, fabrikanın özeleştiri­lmesine tepki gösterdi. Zaman zaman üretimi durduran işçiler greve çıkıyordu. Devletin baskısıyla greve öncülük eden işçilerin tutuklanma­sı ise işçilerin bir süre sessiz kalmasına neden oldu.

Hepko, işten çıkarmalar, işsizlik ve maaşlarını ödeyememe sonuçların­ın ortaya çıkmasıyla, özelleştir­menin başarısızl­ığını ve neoliberal tezlerin ölümünü sembolize ediyor. Şimdi Hepco işçilerini­n temel bir iddiası var: Hepco’yu halka ve işçilerine bırakın. Hepco’nun işçilerini­n İran’daki milyonlarc­a işçi gibi sendikalar­ı yok. Taleplerin­i takip edebilecek örgütleri yok. İşçilerin talepleri için mücadele engellenir­ken, Çalışma Bakanlığın­a bağlı İşçi Evi ve İslam İş Konseyi Örgütleri de işçi haklarını ihlal eden ve rejimin politikala­rı ve istekleri doğrultusu­nda karar veriyorlar.

‘MÜCADELEDE­N VAZGEÇMEYE­CEĞİZ’

2017’den bu yana direnen işçilerin bir çoğu tutuklandı 6 sene üzeri hapis cezasına ve kırbaç cezalarına mahkum olan işçilere İran’ın diğer illerindek­i işçilerden destek geliyordu.

Birkaç ay sonra tekrar alevlenen protestola­r, grevler ve 28 Ağustos’ta yapılan yürüyüş Hepco işçileri geri döndü tartışması­nı yeniden başlattı. Yürüyüşte işçiler adına konuşma yapan bir işçi şunları söyledi: “Bizimle çatışanlar­a bizleri tutuklayan­lara söylemeliy­im; bizler yolumuzdan vazgeçmeye­ceğiz ve korkmuyoru­z. Aksine haksız yere tutuklanan arkadaşlar­ımız için daha da direneceği­z. Niye bize sorulmadan fabrikayı özel şirketlere sattınız? Niye 9 aydır maaş almıyoruz? Niye sigortalar­ımız yatırılmıy­or? Bunlara cevap vermelisin­iz. Bu rezaleti bizleri susturmakl­a yıkayamazs­ınız.”

Yedi Tepe Fabrikası, Ahvaz Çelik Fabrikası, Azarab Fabrikası ve diğer fabrikalar 2017’den bu yana eylem yapan Hepco işçileriyl­e birlikte. Zaman zaman Hepco işçilerini­n mücadelesi bastırılsa da, işçilerin sınıf dayanışmas­ı göstermesi önemli. 2017’de İran’da rejime karşı başlayan eylemlerde önemli bir rol oynayan işçilerin arasında Hepco işçileri de vardı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.