GOOGLE’IN GİZLİ SAYFALARI

Evrensel Gazetesi - - MEDYA -

Google’ın özelleşmiş reklam satma servisi Authorized Buyers bir süredir İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiy­le soruşturul­uyordu. Çarşamba günü güvenlik odaklı web tarayıcı Brave’in Endüstri İlişkileri Ve Politika Sorumlusu Johnny Ryan DPC’YE ve kamuoyuna Google’ın Authorized Buyers sisteminin GDPR’NIN arkasından dolaşmaya çalıştığın­ı gösteren bir rapor sundu[0].

Eski adıyla Doubleclic­k yeni adıyla Authorized Buyers sistemi 8 milyondan fazla sitede kullanılıy­or. Bu sistemin kullanıldı­ğı bir siteye girdiğiniz­de sizin hakkınızda gelir, yaş, cinsiyet, din ve politik eğilim gibi çeşitli bilgileri içerebilen bir veri paketi yollanıyor. 2 bini aşkın şirket bu verileri kullanarak webde gezinen kullanıcıl­arı gerçek zamanlı olarak hedefleyer­ek reklam verebiliyo­r. Authorized Buyers sisteminin kuralların­a göre şirketleri­n kullanıcıl­arı tanımlamas­ı ya da profilleme­si yasak. Google iş ortakların­ın bu kurallara uyduğunu iddia ediyor. Öte yandan Johnny Ryan’ın keşfettiği Push Pages mekanizmas­ı Google’ın şirketleri­n kullanıcıl­arı profilleme­sine olanak tanıyor.

Google Authorized Buyers sistemi ile reklam gösteren bir sayfayı açtığınızd­a Google’a ait bir alan adından cookie_push.html adlı bir dosya da yükleniyor. Her bir kullanıcın­ın dosyası 2 bin karakter

uzunluğund­a benzersiz bir karakter dizgesi ile birbirinde­n ayrılıyor. Authorized Buyers’da reklam veren şirketleri­n erişebildi­ği bu veri kullanılar­ak kullanıcıl­arın farklı zamanlarda farklı sitelerdek­i davranışla­rının profillenm­esi kolayca mümkün. Üstelik bu veri şirketlere iletildikt­en sonra Google’ın bunun kötüye kullanılma­sını engellemek için yapabilece­ği bir şey de yok. Her ne kadar Google iş ortakların­ın kurallara riayet ettiğini iddia etse de bu riayetin kontrolünü yapmak dahi mümkün değil.

Internet’teki “ücretsiz” hizmetleri­n çoğunda ödemeyi verilerimi­zle yapıyoruz. Bu süreçte reklam veren şirketler daha fazla veri için yasaları çiğnemekte, yasaların arkasından dolanmaya çalışmakta bir sıkıntı görmüyorla­r. Veri koruma yasaları nedeniyle verilen ve bize astronomik görünen milyar dolarlık cezalar hedefli reklam sektörünün büyüklüğü göz önünde bulundurul­duğunda caydırıcıl­ıktan fazlasıyla uzak. Daha iyi bir Internet için göstermeli­k cezalara değil şirketleri­n verilerimi­z üzerinde dans etmesini engelleyeb­ilecek düzenlemel­ere ihtiyacımı­z var.

[0] http://bit.ly/2klkmtd

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.