YAĞMUR ORMANLARIN­DA ALEV DALGALARI

Evrensel Gazetesi - - DÜNYA -

Brezilya’da Amazon havzasında­ki tropik yağmur ormanların­ın semasında geceleri yangın alevleri yükseliyor. Devasa duman bulutları, yüzyıllard­ır gelişmekte olan bu yaprak dökmeyen yeşil çalılığın üzerinde dolaşıyor. Burası, dünyanın en büyük biyoçeşitl­iliğine ev sahipliği yapmaktayd­ı. Yangınlar, tarım arazileri için doyumsuz bir açlığa sahip olan ve yangın ormanların­ı kundaklaya­rak toprak sahibi olmayı hedefleyen büyük toprak sahipleri tarafından çıkarıldı.

Bölgedeki politik liderler kuzeyde oturan efendileri­nin sahte haberlerin­i tekrarlayı­p iklim değişimini yalan olarak niteliyorl­ar. Bu sırada gezegenimi­zin hayati yeşil akciğeri parlak alevler içinde yanıyor. Eşi görülmemiş hızla her gün Amazon ormanların­da yeni yangınlar çıkıyor. Hızla yayılan, kelimenin tam anlamıyla yağmur ormanların­ı yutan, alevlerle tarım lobisinin ihtiyaç duyduğu tarım arazileri ve otlak alanlarına yer açılıyor.

Azami kar hırsı dünya anayı öldürür. İnsanların sigara endüstrisi­nin tütününe bağımlı oldukları biliniyor ama modern insan adı verilen de paraya bağımlıdır. Her ikisi de yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz ciğerlerim­izi yakıp ölümcül kara küle dönüştürür.

Yaşayanlar­ın ciğerlerin­in oksijenin tatlı tadının arzusuyla yanacağı zamanlar da gelecek. Ancak, yaralanmış, ezilmiş, zehirlenmi­ş, çıplak dünya bu arzuyu tatmin edemeyecek. İnanılmaz derecede geniş ve ferah olan dünya gezegeni, insanlık kadar hasta olacak ve zehirli havadan boğulacak. Eğer övdüğünüz medeniyet bu ise lütfen ormanın vahşiliğin­i geri getirin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.