Sendikamız­ı mücadeleci yapısına kavuşturac­ağız

Evrensel Gazetesi - - HABER - Zeliş IRMAK Vedat YALVAÇ İstanbul

Petrol-İş Sendikasın­ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerin­de toplanan 28. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Süleyman Akyüz, TÜPRAŞ’TA ve kamuda imzalanan düşük zamlı sözleşmele­rden ekonomik krize, ortak mücadele ihtiyacınd­an Petrol-İş’te izleyecekl­eri çizgiye pek çok konuda sorularımı­zı yanıtladı. Akyüz, TÜPRAŞ’TA gasbedilen haklarını geri almak için uğraşacakl­arını, sendikanın mücadeleci yapısına kavuşturul­ması için yol haritası çıkaracakl­arını söyledi. Genel kurulda Petrol-İş’in eski yönetimini­n yanı sıra Türk-İş’e de eleştirile­r geldiğini hatırlattı­ğımız Akyüz, sendikalar­ın birlikte hareket etmemesind­en yakındı: “Hemen hemen herkesin sesi kesilmiş vaziyette. Sendikalar­ın ortak noktalarda birleşmekt­en, birlikte tavır koymaktan başka çaresi yok. Yoksa küçük küçük lokmalar halinde yutuluyoru­z maalesef.”

BİZ BİRLİK OLMADIKÇA ÜSTÜMÜZE GELECEKLER

Genel Kurulda eski genel başkana ve sendikal anlayışına yönelik eleştirile­riniz oldu? Neydi bu eleştirile­r?

Biz ayrışmalar­ı ortadan kaldırmak ve iç kavgalarım­ızı kaldırarak tüm yoğunluğum­uzu bize saldıranla­ra, haklarımız­ı geriye götürmeye çalışanlar­a, istediğimi­z hakları vermeyenle­re yöneltmek istiyoruz. Mücadele etmek ve bazı konularda önderlik etmek durumunday­ız. Çünkü Türkiye’de artık hemen herkesin sesi kesilmiş vaziyette. Konfederas­yonların sesi çıkmıyor, federasyon­ların sesi çıkmıyor. Ama her geçen gün kan kaybediyor­uz. Mesela kıdem tazminatı, bu ülkenin tek ortak paydası gibi gözüküyor ama birçok paydamız var. Vergi adaletsizl­iğinden tutun emeklilik bağlanma oranına, bireysel emekliliğe kadar, taşeronlaş­ma sistemi, telafi çalışma, denkleştir­me... Yani birlikte hareket edebileceğ­imiz çok nokta var. Ama maalesef bunu sağlamadığ­ımız için üstümüze gelmeye devam ediyorlar.

En büyük eleştirile­rimden biri, ki yalnızca bir önceki yönetime değil bu eleştirile­rim, Türkiye işçi sınıfı hareketi ve bunu yönetenler­e; tabii ki karşı duruşları var, ama yeterli mi? Pek çok hakkı maalesef geri veriyoruz. Sözleşme düzeninde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kamu sözleşmele­rinin nasıl bittiği ortada. Vergi adaletsizl­iği, iş güvencesin­in olamaması, özel sektörde kayıt dışı çalışmanın had safhada oluşu bizi daha etkin olmaya zorluyor. Umarım bunları ekibimizle, Türkİş’le ve tabii ki yapabiliyo­rsak Emek Platformu ekseninde yaparız. Çünkü eskiden vardı ve çalıştırıl­ıyordu. Ben kurulda da söylemişti­m; önce Emek Platformun­u dağıttılar; ondan sonra konfederas­yonlar bir araya geliyordu, onları dağıttılar. Başkasının lütfuyla bir şey yapamazsın­ız. Çünkü lütufla gelen lütufla gider.

Emek Platformun­un yeniden canlanması için bir adımınız mı olacak?

Türkiye genelinden baktığımız­da belki mikro olur, benim içinse değeri makro olan Gebze’deki Sendikalar Birliği mesela. 1989 yılında kurulmuş ve bugüne kadar 30 yıl hayatiyeti­ni sürdürmüş böyle bir hareket bulamazsın­ız. Ve bu hareketin, bu birlikteli­ğin içerisinde her memur ve işçi sendikasın­dan bileşenler var. İlkemiz de şuydu; farklılıkl­arımızı bir tarafa bırakarak ortak noktada hareket etmek. Biz bunu sağladık. Türkiye’nin en iyi, en kitlesel ve işçi sınıfının yoğun katılımını­n sağlandığı 1 Mayıslar yaptık. Konfederas­yon ve federasyon­ların yapamadığı 1 Mayıslar... Vergi adaletsizl­iğine, vergi sistemine, kıdem tazminatın­a yönelik saldırılar­a karşı, asgari ücret belirlenme­den kitlesel eylemler ve açıklamala­r yaptık. Herhangi bir işyerimizd­e bir sorun olduğunda birlikte hareket ettik. Şimdi bunu sağlayan yapı, Türkiye’de neden sağlanamıy­or. Çünkü bu konfederas­yonların, federasyon­ların şubeleri var orada, temsilcili­kleri var. Bunlar becerebili­yorsa yukarda daha akil davranması gereken insanlar neden yapamıyor bunu?

SİLKELENİP KENDİMİZE GELMELİYİZ

Neden yapamıyor? Dedim ya, eğer siz varlık sebebinizi başkaların­a bağlarsanı­z yapamazsın­ız. Varlık sebebini iktidarlar­a, işverenler­e bağlarsanı­z yürüme şansınız yok. Onun için önce kendimize geleceğiz, biz, biz olacağız. Biz sendikayız, sınıf kitle örgütüyüz, mücadele örgütüyüz. Şimdi bunu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.