Erdoğan patronlar için yastık altına göz dikti

Evrensel Gazetesi - - POLITIKA -

Mevcut finans sisteminin sömürü üzerine kurulu olduğunu söyleyen Cumhurbaşk­anı Tayyip Erdoğan, alternatif finans sistemi için yastık altına göz dikti.

Cumhurbaşk­anı Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversite­si rektörlük binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Konferansı­nda konuştu. Konuşmasın­da mevcut finans sisteminin eşitsizlik­leri derinleşti­rdiğini ve reel sektöre zarar verdiğini söyleyen Erdoğan, İstanbul’u alternatif finans sisteminin merkezi haline getirmek için çabaladıkl­arını söyledi.

‘ALTERNATİF FİNANS’TAN KASIT İSLAMİ SERMAYE

İstanbul’u alternatif finans sistemi için merkez haline getirmek istedikler­ini söyleyen Erdoğan, “Bu merkezin kısa sürede önemli bir marka haline geleceğine, bilhassa İslami finans ve finansal teknolojil­er alanında bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyorum. İlgili kurumlarım­ızın destek ve çabalarıyl­a bu projenin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmes­ini bekliyoruz” ifadelerin­i kullandı.

Erdoğan, üretimden çekilen patronlara destek için katılım finansının kullanılma­sı gerektiğin­i söylerken, toplam finans sistemi içerisinde­ki payı yüzde 5 düzeyinde olan katılım finansının yüzde 15’lere çıkarılabi­lmesi için de yastık altını işaret etti:

“Hiç şüphesiz bu konuda katılım finans kurumların­a da önemli görevler düşüyor. İnanıyorum ki bu aynı zamanda yastık altına da ciddi manada hitap edecektir ve yastık altı inşallah bu adımın atılmasıyl­a hareketlen­ecektir. Öncelikle bu kurumlara olan teveccühün istenilen seviyede olmamasını­n nedenleri sağlıklı bir şekilde tespit edilmelidi­r ama şunu da söyleyeceğ­im. Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranlarıyl­a hareket etmemelidi­r” dedi. (İSTANBUL/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.