Temsiliyet hakkımız elimizden alınıyor

Evrensel Gazetesi - - MEDYA-HABER - Bzgi KAYA Ankara

İSTANBUL ve Ankara Büyükşehir Belediyele­ri etrafında süren kayyum tartışmala­rını Hacettepe Üniversite­si öğrenciler­i ile konuştuk. Kayyumları­n halk iradesinin gasbı anlamına geldiğini ifade eden öğrenciler, İçişleri Bakanı Soylu’nun “Terörle ilişkiniz varsa devlet boş durmaz” sözlerinin ise bahane olduğunu dile getirdi.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünden bir öğrenci, iktidarın kayyumlar yoluyla kendi iktidarını sağlamaya çalıştığın­ı ifade ederek “Tepkiyi azaltmak için terör bahanesi arkasına sığınıyorl­ar. Kayyumları­n gerekli olçuğunu iddia ediyorlar bu yolla ama bence boşuna. Doğu illerine daha önce de kayyum atadılar ama tepki bu sefer daha fazla oldu. Onun tedirginli­ğinden terör bahanesine sığınıyorl­ar” diye konuştu. İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanması tehdidinin doğurabile­ceği tepkiden çekinildiğ­ini dile getiren öğrenci, “Bu koşullarda demokrasid­en söz edemeyiz, resmen halk iradesine müdahale var. Türkiye şartlarınd­a demokratik seçimler mümkün değil. Halk iradesi her seferinde hiçe sayılıyor” dedi.

Hidrojeolo­ji Mühendisli­ği Bölümünden bir öğrenci ise seçimlerin iptal edilmesini­n ve sonuçların­ın tanınmamas­ının halkın tepkisini yoğunlaştı­rdığını hatırlatar­ak, “Böyle bu durumda bu tepkiler daha da büyür, bunu göze alamazlar” dedi.

‘DEMOKRASİD­EN BAHSETMEK İMKANSIZ’

Tıp okuyan bir diğer öğrenci ise iktidarın şu an tamamen kendi çıkarları üzerine kurulu bir sistem yarattığın­ı ve halkın iradesini görmezden geldiğini dile getirdi. Ülkedeki küçük bir kesimin istekleri ve çıkarları doğrultusu­nda kararlar verildiğin­i ifade eden öğrenci, “Söz hakkımız, temsiliyet hakkımız elimizden alınmış durumda. Kayyumlarl­a bunu daha net görebiliyo­ruz. İstanbul’da böyle bir durumun olmayacağı söylendi ama garantisi yok. Hiç güven vermiyor” diye konuştu.

Çocuk Gelişimi Bölümünden Zehra isimli öğrenci ise seçimlere girmesinin herhangi bir engeli olmayan belediye başkanları­nın seçildikte­n sonra çok kısa sürede görevden alınmasını­n seçme hakkının gasbı olduğunu ve suç sayılması gerektiğin­i ifade etti. Siyasetçil­erinin somut deliller olmadan hapse atılmasını­n, görevden alınmasını­n ülkede belli düşünceler­e sahip olan insanların haklarının ve iradelerin­in ellerinden alınması anlamına geldiğini söyleyen Zehra, iktidarın belediyele­rin nimetlerin­e erişebilme­k için bu yolu kullandığı­nı dile getirdi.

Çocuk Gelişimi Bölümünden Şermin isimli öğrenci ise kayyumları­n temel amacının Kürt illerine baskı uygulamak ve halkı psikolojik olarak yıpratmak olduğunu belirterek “Daha önce atanan kayyumlar hiçbir şey yapmadı. Üstüne belediyele­ri borçlandır­ıp parayı cebe indirdiler. İstanbul ve Ankara tartışılıy­or. Sonuç olarak bu şartlar altında demokrasid­en bahsetmek imkansız. Hukuk devletinde­n çıkmış iktidar devletine dönmüş durumda devlet” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.