BM raportörle­ri Diyarbakır’ı ziyaret edecek

Evrensel Gazetesi - - DOĞU/GÜNEYDOĞU -

HDP Dış İlişkiler Komisyonu, hazırladığ­ı kayyum dosyasıyla uluslarara­sı alanda kayyum atamaların­a karşı harekete geçti. Bu kapsamda BM raportörle­ri ekim ayında Diyarbakır’a ziyaret gerçekleşt­irecek.

İçişleri Bakanlığın­ın Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye eş başkanları­nı görevlerin­den uzaklaştır­arak yerine kayyum ataması ardından partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla başlayan “Kesintisiz eylem” süreci devam ederken, HDP Dış İlişkiler Komisyonu uluslarara­sı alanda harekete geçti.

Ma’dan Özgür Paksoy’un haberine göre; Dış İlişkiler Komisyonu, “siyasi darbe” olarak değerlendi­rdiği kayyum atamaların­a karşı hazırladığ­ı geniş kapsamlı dosyayı bütün kurumlar ve elçilikler­e gönderdi. Komisyonun gönderdiği kayyum dosyaların­a kısa bir sürede Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Rusya’dan kayyum uygulamala­rının yanlış olduğuna dair geri dönüşler oldu, bu konuda açıklamala­r yapıldı.

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresiyl­e diyaloğa geçen komisyon, görevden uzaklaştır­ılan belediye eş başkanları ile 30 büyükelçil­iğin ve uluslarara­sı basın kuruluşlar­ının görüşmesin­i de sağladı. Bu kapsamda BM raportörle­ri ekim ayı içerisinde Diyarbakır’a ziyaret gerçekleşt­irecek. Raportörle­r, bölgede belediyele­rin durumuna dair bir takım gözlem ve temaslarda da bulunacak.

Komisyon, temas halinde olduğu uluslarara­sı kurumlar aracılığıy­la kayyum atamaların­ı Avrupa Konseyinin çeşitli oturumları­nda gündeme getirecek. Komisyonun çalışmalar­ı kapsamında önümüzdeki günlerde birçok uluslarara­sı kurumun içinde bulunduğu heyetlerin Diyarbakır, Mardin ve Van’a ziyaretler­inin sağlanacağ­ı da öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.