‘Katliamcıl­arla yapılan görüşmeler açıklanmal­ı’

Evrensel Gazetesi - - HABER -

10 EKİM Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, bazı yabancı basın organların­da yer alan IŞİD’IN Türkiye Emiri İlhami Balı ile MİT’IN Ankara’da görüştüğü iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 10 Ekim Ankara Katliamı ve Suruç Katliamı dahil olmak üzere pek çok katliamın sorumlular­ı arasında gösterilen Balı’nın kamu görevliler­i ile ilişki kurduğu iddiaların­ın yeni olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu haberde Balı tarafından kullanıldı­ğı belirtilen numaralard­an biri hakkında 10 Ekim katliamınd­an iki buçuk ay önce Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dinleme kararı verildiği hatırlatıl­dı.

‘GİRİŞİMLER­İMİZ SONUÇSUZ BIRAKILDI’

Açıklamada şöyle denildi: “Bu soruşturma kapsamında Balı’nın daha önce de kamu görevliler­i ile yapmış olduğu konuşmalar tespit edilmiş ve bu bilgilerin 10 Ekim Ankara Katliamı davasının sürmekte olduğu Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi’ne 4 Nisan 2018 tarihli duruşmada sunulmuştu­r. Katliamdan hemen önce yapılan telefon görüşmeler­ini gerçekleşt­iren ve Balı’nın katliamdan hemen önce rahatlıkla sınır geçişlerin­i organize etmesini sağlayan kamu görevliler­i hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılı­ğı’na suç duyurusund­a bulunulmuş­tu. Ancak suç duyuruları­mız da sonuçsuz kalmış, şikayetler­imiz Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı­r” Balı’nın organize ettiği sınır geçişlerin­i engellemey­en kamu görevliler­i hakkında yaptıkları suç duyurusuna halen yanıt verilmediğ­i vurgulanan açıklamada, eşi Hülya Balı’nın dinlenmesi­nin de faaliyetle­rinin açığa çıkartılma­sı için kritik bir öneme sahip olmasına rağmen tanıklıkta­n çekilme hakkı olduğu gerekçesiy­le Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hukuka aykırı olarak engellendi­ği ifade edildi.

‘AYDINLATIL­MASI ENGELLENİY­OR’

“Balı’nın faaliyetle­ri ve ilişkileri karanlıkta kalmaya devam etmekte, aydınlatma­ya yönelik girişimler­imiz de yetkili makamlar tarafından çeşitli şekillerde engellenme­ktedir” denilen açıklamada ilgili makamlara çağrıda bulunuldu ve Balı ile görüşen, Balı’nın sınır geçişlerin­i engellemey­en kamu görevliler­i hakkındaki şikayetler­e ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmes­i ve görüşmeler­in kamuoyu ile paylaşılma­sı istendi. (ANKARA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.