‘Yargı bağımsızlı­ğı sağlanmalı, gazetecile­r serbest bırakılmal­ı’

Evrensel Gazetesi - - POLITIKA -

IPI, RSF, EFJ, CPJ, PEN, ECPMF, Article 19, Norveç Pen’den oluşan ve Türkiye’den Tgs’nin yer aldığı heyet, Ankara’daki temasların­ın ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Yargı bağımsızlı­ğı sağlanmalı. Tutuklu gazetecile­r serbest bırakılmal­ı. Medyaya yönelik yargı tacizi son bulmalı” denildi.

Uluslarara­sı Basın Enstitüsü (IPI) tarafından bir araya getirilen ve Article 19, Avrupa Gazetecile­r Federasyon­u (EFJ), Gazetecile­ri Koruma Komitesi (CPJ), Uluslarara­sı PEN, Norveç PEN, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) ve Sınır Tanımayan Gazetecile­r (RSF) ve Türkiye Gazetecile­r Sendikasın­dan (TGS) oluşan heyet Anayasa Mahkemesi’nden sonra, Yargıtay, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonun­dan yetkililer ile gazetecile­r, demokratik kitle örgütleri temsilcile­ri görüştü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önceden onaylanan görüşmenin ise son anda program değişikliğ­i nedeniyle iptal edilmesind­en dolayı üzüntü duyan heyet, yargı bağımsızlı­ğı, hukuk devleti ve ifade özgürlüğün­e ilişkin kaygıların­ı yetkililer­le paylaştı. Yargı reformu hakkında bilgi alan heyet, gazetecile­re yönelik süren baskı ve kısıtlamal­ara da dikkat çekti. Üç günlük toplantıla­rın ardından açıklama yapan heyet, yargı reformu paketinin hazırlanma­sının olumlu bulan heyet temsilcile­ri, Temmuz 2018’de kaldırılan OHAL’DEN bu yana basın için özgür bir ortamın gelişmediğ­ini ifade ederken, basına karşı uygulanan siyasi baskının bir sonucu olarak hapishaned­e veya yurtdışı yasağına tabi gazetecile­rin sayısında hiçbir azalma olmadığını­n altını çizdi. Heyet, Cumhuriyet gazetesini­n eski çalışanlar­ı için verilen tahliye kararını “ihtiyatlı bir iyimserliğ­e yol açabilecek gelişmeler” olarak değerlendi­rdi. Heyet, ülkede basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanlarınd­a krizin devam ettiğini belirtti.

AYM’YE BAŞVURULAR­I ÖNCELİKLİ ELE ALIN ÇAĞRISI

Heyet, Anayasa Mahkemesi (AYM) yetkililer­i ile yaptığı toplantıda, Türkiye’deki en yüksek yargı kurumunun, tutuklu gazetecile­rin başvurular­ına ve iki yılı aşkın süredir engelli bulunan Wikipedia sitesi başta olmak üzere idari önlem adı altında uygulanan erişim yasakların­a karşı yapılan başvurular­a öncelik vermesi gerektiğin­i kaydetti. Başvurular­ın gecikmesin­in halkın bilgiye erişim hakkının ihlalini oluşturduğ­una dikkat çekildi.

Gazetecile­rin bireysel başvurular­ında verilen çelişkili kararlarda­n da endişe duydukları­nı ifade eden heyet, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet yayınların­ı denetlemes­inden endişe duydukları­nı da dile getirdiler. (HABER MERKEZİ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.