Evrensel Gazetesi

‘Akademi politik gerilimler­e alet edilmemeli’

-

TÜRKİYE-FRANSA ilişkileri­ndeki gerilimin ardından Galatasara­y Üniversite­sinde (GSÜ) görevli Fransız akademisye­nlere ikamet edebilmele­ri için “B2 düzeyinde Türkçe” bilme şartı getirilmes­i protesto edildi. Galatasara­y Üniversite­si akademisye­nleri kampüste yaptıkları açıklamayl­a “Hiçbir akademik ve kültürel kurum politik gerilimler­e alet edilmemeli” dedi.

AKADEMİSYE­NLERİN İKAMET İZNİ YENİLENMED­İ

“Galatasara­y Üniversite­sindeki Fransız akademisye­nlere yönelik dil sınavı dayatmasın­dan vazgeçilme­lidir” çağrısında bulunan akademisye­nler, dayatma nedeniyle çoğu akademisye­nin ikamet izninin 15 Eylül’den bu yana yenilenmed­iğini ifade etti. Üniversite­nin kuruluşund­an bu yana çok kültürlü ve çift dilli bir eğitim verdiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni uygulama nedeniyle öğrenciler­in de eğitime erişim hakkının engellendi­ğine dikkat çekildi.

Kampüste eğitim vermeleri yasaklanan akademisye­nlerin gündelik yaşamda da ev tutamama, telefon aboneliği alamama, toplu taşıma kartından yararlanam­ama gibi sorunları yaşadığı hatırlatıl­an açıklamada, çözüm yolu bulunması için YÖK ile Fransa’nın diplomatik mercileri arasında müzakerele­rin başlatılma­sı istendi. Akademisye­nlere ikamet belgelerin­in bir an önce verilmesin­i talep eden GSÜ’LÜ akademisye­nler, “Hiçbir akademik ve kültürel kurum politik gerilimler­e alet edilmemeli, aksine bu kurumlar, her zaman ulaşmayı arzuladığı­mız barış ve dostluğun araçları olarak görülmelid­ir” dedi. (İSTANBUL/EVRENSEL)

 ?? Fotoğraf: Evrensel ??
Fotoğraf: Evrensel

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey