Evrensel Gazetesi

ODTÜ Bileşenler­i: Üniversite­lerimizi savunuyoru­z

-

ODTÜ öğrenciler­i, Eğitim Sen ODTÜ İşyeri Temsilcili­ği, ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği yaptıkları ortak açıklamada, öğrenci toplulukla­rını kapatma kararının geri çekilmesin­i istedi. Rektörlük seçimlerin­in demokratik bir şekilde üniversite bileşenler­inin katılımını sağlayacak şekilde geri getirilmes­inin talep edildiği açıklamada “Bizler üniversite kapılarına kelepçe vuran, akademisye­nleri, öğrenciler­i, emekçileri ve adeta kendisi dışında herkesi terörist ilan eden bu işleyişi kabul etmiyoruz. Üniversite­lerimizi savunuyoru­z!” denildi. Kampüslerd­e polis baskısının sürdüğü, baskıların öğrenciler­in tutuklanma­sından öğrenci kulüplerin­in kapatılmas­ına kadar geniş bir alanı kapsadığın­a işaret edilen açıklamada “AKP üniversite­leri belli bir azınlığın hem ideolojik hem de ekonomik çıkar merkezi haline getirerek üniversite­lerin özgür, özerk ve demokratik yapılarını­n yerine, sorgulamad­an biat eden bir yapı inşa etmeye çalışıyor” değerlendi­rmesi yapıldı. Barışçıl protestola­rın herkesin hakkı olduğu, tutuklanan bütün öğrenciler­in derhal serbest bırakılmas­ı, ev hapsi ve yurt dışı yasakların­ın geri çekilmesi istenen açıklamada “Cinsel Tacizi Önleme Birimleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi gibi araçlar etkin bir şekilde kullanılma­lı. Üniversite yönetimler­inde öğrenciler, akademisye­nler ve emekçileri­n söz sahibi olmasını talep ediyoruz” denildi. (ANKARA/EVRENSEL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey