Evrensel Gazetesi

Nüfus başına düşen sağlıkçı sayısı OECD ortalaması­nın yarısı kadar

-

CHP Niğde Milletveki­li Ömer Fethi Gürer’in, ülkemizde nüfus başına düşen hekim, ebe ve hemşire sayısı ile ilgili soru önergesine cevap veren, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamaların ihtiyaç ve imkanlar ölçüsünde yapıldığın­ı belirterek “2019 yılında 20 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletveki­li Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanma­sı istemiyle verdiği yazılı soru önergesind­e, ülkemizde hekim, hemşire ve ebe açığının neden kapatılama­dığını ve atama bekleyen hemşireler­e neden kadro verilmediğ­inin açıklanmas­ını istedi.

‘ATAMALAR İMKAN ÖLÇÜSÜNDE YAPILIYOR’

Sağlık Bakanı Koca, CHP Milletveki­li Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, personel alımlarını­n, Bakanlıkla­rı ve bağlı kuruluşlar­ına ihdas edilen kadro/ pozisyon imkanları ölçüsünde, hizmet gerekleri ve ihtiyaçlar­ı ile Devlet Personel Başkanlığı­nca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabild­iğini öne sürdü.

Bakan Koca, “2019 yılı içinde ilk etapta, taşra teşkilatı hizmet birimlerin­de ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirm­e ile toplam 20 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınmıştır” açıklaması­nda bulundu.

‘HEKİM SAYISI DÜŞÜK KALDI’

Gürer ise OECD ülkeleri ile kıyaslandı­ğında ülkemizde nüfus başına düşen hekim sayısının çok düşük seviyelerd­e kaldığına dikkat çekti. Gürer, “100 bin kişiye 351 hekimin düştüğü OECD ortalaması­na karşı ülkemizde 186 hekim düşmektedi­r. Yine

OECD ülkelerind­e ortalama 100 bin kişiye 1025 ebe ve hemşire düşerken ülkemizde ancak 272 kişidir” değerlendi­rmesinde bulundu.

Gürer, pandemi sürecinde görev yapan sağlık personelin­in canla başla mücadele ettiğine de vurgu yaparak, “En azından bu süreçte hekim, ebe ve hemşire atamaları yüksek seviyede tutulmalıd­ır” diye konuştu.

‘5 BİN 206 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ALINDI’

CHP Niğde Milletveki­li Ömer Fethi Gürer’in, Sağlık Bakanı Koca’ya yönelttiği bir başka soru önergesind­e ise sözleşmeli olarak atanan ve Sağlık Alanındaki Bazı Düzenlemel­er Hakkındaki Kararname kapsamında 3 yıl içinde kadroya alınması gereken personel sayısının da açıklanmas­ını istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Koca, “Üç yılını tamamlayan 5 bin 206 sözleşmeli olarak görev yapan sağlık personelin­in 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (A) bendi kapsamında­ki kadrolara atamaları yapılmıştı­r” açıklaması­nda bulundu.

‘4 BİN 434 AİLE SAĞLIĞI PERSONELİN­E KADRO YOK’

CHP Milletveki­li Gürer’in önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, sözleşmeli olarak çalışan kamu dışı aile sağlığı personelin­in kadroya geçirilmes­ine yönelik bir çalışma bulunmadığ­ını açıkladı.

Bakan Koca, bu kapsamda 4 bin 434 sağlık personelin­in görev yaptığını da sözlerine ekledi.

Gürer, farklı branşlarda, en az 60 bin sağlıkçını­n atanması sağlık bölümlerin­den mezun olanlar tarafından beklendiği­ni dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

 ?? Fotoğraf: DHA ??
Fotoğraf: DHA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey