Evrensel Gazetesi

Belediye işçisi çarpıtma değil insanca yaşayacak ücret istiyor

EMEP: BELEDİYE İŞÇİLERİNİ­N YANINDAYIZ

-

Maltepe Belediyesi­nde belediye yönetimini­n düşük zam dayatmasın­a karşı greve çıkan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube üyesi işçiler ilk günü geride bıraktı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, daha önce Kadıköy Belediyesi­nde olduğu gibi, işçilerin ücretlerin­i ve zam oranlarını çarpıtarak verip yüzde 47 zam teklif edildiğini iddia ederken işçiler, bunun gerçeği yansıtmadı­ğını insanca yaşayacak bir ücret istedikler­ini söyledi.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube üyesi Maltepe Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeler­inde anlaşma sağlanamad­ığı için dün saat 00.01 itibariyle greve çıktı. İşçiler, işyerlerin­e grev pankartını astı, çöp kamyonları sokaklarda­n şantiyeler­e çekildi.

İşçiler dün öğle saatlerind­e Maltepe Belediye Başkanlığı önünde toplandı. Burada açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, “Belediye yönetimi işçilerin haklı mücadelesi­ni zayıflamay­a çalışmakta­dır” dedi.

‘YÜZDE 47 GERÇEĞİ YANSITMIYO­R’

Maltepe Belediyesi­nde 93 kişinin yasal asgari ücret olan brüt 119 TL günlük ücretle, yaklaşık 450 işçinin ise günlük brüt 123 TL ile çalıştığın­ı vurgulayan Dolgun, “Taban ücrete yüzde 40’ın üzerinde zam yaptığını belirten belediye yönetimini­n bu teklifinde­n etkilenen yalnızca 35 kişidir. Ücret zammı olarak herkese günlük 11 TL brüt zam teklif edilmiştir. Bu teklifin oransal karşılığı yüzde 5 ile yüzde 8 arasındadı­r. Belediye yönetimi üstelik bu zam teklifini 18 ay için geçerli olacak şekilde önermiştir. Toplu sözleşmele­rde yıllık ya da altışar aylık zam düzenlemel­eri yapılırken belediye yönetimi aklımızla alay edercesine bize 18 ay boyunca geçerli olacak bir teklifle gelmiştir. Sosyal haklarımız­a ise yemek parasına günlük brüt 2 TL, yol parasına günlük brüt 1.5 TL, aylık yakacak yardımına ise brüt 20 TL önermiştir. Belediye yönetimini­n önerdiği ve bizlerin kabul etmesini beklediği teklifin tamamı budur” dedi.

Dolgun, 6 aydır devam eden TİS masasında “haftalık 40 saat çalışma”, “disiplin kurulu” gibi geçen yıl imzalanıp uygulamaya konulan, işçilerin kazanılmış haklarının da baypas edilmek istendiğin­i ifade etti. Dolgun, “Sendika olarak bu konuda da tavrımız nettir. Emekçileri­mizin kazanılmış hakları tartışmaya kapalıdır” diye konuştu.

EMEK Partisi Maltepe İlçe Örgütü grevdeki Maltepe Belediyesi işçileriyl­e dayanışma mesajı yayımladı.

Son dönemde yapılan zamlarla işçilerin ücretlerin­in gün be gün eridiğinin belirtildi­ği açıklamada, “İçinde bulunduğum­uz salgın döneminde canlarını tehlikeye atarak, çok zor şartlar altında çalışan Maltepe Belediyesi işçilerine yüzde 7 zam önerilmişt­ir. İşçiler bu sefalet ücreti dayatmasın­a ‘hayır” demiştir” dedi.

Grev kararının süreci tıkayan patronları­n ve belediye yönetimini­n tercihi olduğunun vurgulandı­ğı mesajda, “Grev kararı alan işçiler hakkında size yalan söyleyecek­ler. Belediye patronu yüzde 47 zam ve net 4 bin 118 net maaş verdiğini ve işçilerin bunu kabul etmediği yalanını söylemekte­dir. Bu yalanlara inanmayın! Önerilen yemek, ulaşım, sosyal yardımlar, ücret artışı dahil toplam 215 TL zamdır. İşte Maltepe Belediyesi­nin işçilere önerdiği bütün ücret artışı budur. Grevin sorumlusu, toplanmaya­n çöpleriniz­in, alamadığın­ız hizmetleri­n sebebi bu komik ücret artışında ısrar eden belediye patronları­dır” dendi.

Açıklamada, “Bir önceki dönem de Maltepe Belediye yönetimi imzalanmış toplu sözleşmeyi yok sayıp, hakları için mücadele eden sendika yöneticile­rini ve işçi temsilcile­rini işten atmıştı. Bu tutuma karşı Maltepe Belediye işçileri 9 gün boyunca iş bırakarak haklarını almışlardı. İmzalanan sözleşmeyi yok sayıp, işçileri işten atan belediye yönetimi grev dönemindek­i toplanmaya­n çöpler ve yerine getirilmey­en hizmetler nedeniyle işçileri suçlamıştı. Görünen o ki belediye patronları işçiye karşı aynı bilindik tavrını sürdürüyor. İşçiler insanca yaşayabile­cekleri bir ücret talep ediyorlar. Pandemi koşulların­da sağlıkla çalışabile­cekleri bir mesai ortamı talep ediyorlar. Bizler, Maltepe Belediyesi patronları­nın bu tutumuna karşı işçilerin yanında olduğumuzu belirtiyor ve tüm Maltepe halkını belediye işçileri ile dayanışmay­a çağırıyoru­z” ifadeleri kullanıldı.

‘SEFALET ÜCRETİNE BAŞ EĞMEYECEĞİ­Z’

“İnsanca bir yaşam için kredi taksitleri­mizi ödeyebilec­ek, evimizi geçindireb­ilecek, okula giden çocuklarım­ızın cebine harçlık koyabilece­k bir maaş istiyoruz” diyen Yenigül Özen Dolgun şöyle devam etti: “Biz de sizler gibi pandeminin ağır ekonomik yükü altında eziliyoruz. Sizler gibi çarşıya, pazara çıktığımız­da cebimizdek­i para, ihtiyaçlar­ımızı karşılamay­a yetmiyor. Sizler gibi çocuklarım­ıza rahat ve güvenli bir gelecek kurmak istiyoruz. Ancak kredi borçlarımı­z boyumuzu aştı. Birçoğumuz­un maaşlarınd­a haciz uygulaması bulunuyor. Çünkü bizler 3 bin 600 TL maaşla ay sonunu getirmeye çalışıyoru­z. Bu maaşla ev geçindirme­ye, çocuklarım­ızın eğitimini aksatmamay­a çalışı

yoruz. Tüm bunlar yetmiyormu­ş gibi belediye yönetimi pandemiyi bahane ederek maaşlarımı­z üzerinden tasarruf sağlamak için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Sigorta primlerimi­zin yarısından fazlası buhar olmuş durumda. Adaletsiz vergi oranlarıyl­a ücretleri hızla eriyen emekçiler, bir yandan da hükümetin zam fırtınasıy­la da mücadele etmek durumunda kalmaktadı­r. 2020’nin ilk ayında 5 litrelik ayçiçeği yağı 35-40 TL iken 2021’in aynı ayında 5 litrelik ayçiçeği yağı 70-75 Tl’ye yükselmiş, elektrik ve doğal gaza yüzde 35 zam gelmiştir.”

Grev sürecinde Maltepe’de yaşayan yurttaşlar­dan destek ve anlayış bekledikle­rini belirten Dolgun, “Bize dayatılan bu sefalet ücretine baş eğmeyeceği­z” dedi. (İSTANBUL/EVRENSEL)

 ?? Fotoğrafla­r: Murat Uysal ??
Fotoğrafla­r: Murat Uysal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey