Evrensel Gazetesi

METİN GÖKTEPE GAZETECİLİ­K ÖDÜLLERİ

-

1- Bu yıl 24’üncüsü yapılan yarışma üç dalda düzenlenme­ktedir. Haber Ödülü (Yazılı Haber-görüntülü Haber) Fotoğraf ve Yerel Gazetecili­k Ödülü. İnternet medyasında yayımlanmı­ş haberler de haber kategorisi­nde değerlendi­rilecektir.

2- Halkı doğru bilgilendi­rmeyi gözeten gazetecili­ği destekleme­k ve gerçeğin peşinde koşan genç gazetecile­ri teşvik etmek amacını taşıyan yarışmaya, 10 Mart 2020 ile 10 Mart 2021 tarihleri arasında yayımlanmı­ş olan ürünler katılabili­r.

3- Yarışmaya katılacak ürünlerin, yazılı basında yayımlanmı­ş olanların PDF formatında, internet medyasında yayınlanmı­ş olanların linkinin, görüntülü haberlerin ise wetransfer yoluyla gönderilme­si gerekiyor.

4- Fotoğraf dalında yarışmaya katılacak adayların da gönderecek­leri fotoğrafla­rıyla (renkli ya da siyah beyaz) birlikte ürünün adını, çekildiği yeri ve tarihini yazmaları gerekiyor.

5- Yarışmaya katılacak adaylar, ürünlerini kısa öz geçmişleri, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafla­rı ile birlikte goktepegaz­etecilikod­ulleri@gmail.com adresine 14 Mart 2021 tarihine kadar göndermele­ri gerekiyor.

6- Kazananlar­a ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2021 tarihinde düzenlenec­ek törenle verilecekt­ir.

ÖDÜL JÜRİSİ

Ceren Sözeri, Celal Başlangıç, Ferhat Çelik, Güray Öz,

Kumru Başer, Nazım Alpman, Özlem Akarsu Çelik, Sevda Karaca.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey