Evrensel Gazetesi

YENİ DÜNYA BORÇLANDIR­ARAK KONTROL ETMEYİ UYGULUYOR

-

TÜRKIYE’YE genelinde kredi borcunu ödeyemediğ­i için icraya verilen kişi sayısı 22 milyonu bulurken, kredi borcu olan kişi sayısı 2.5 milyon kişi artarak 34 milyona yükseldi. Bireylerin bankalara olan toplam borcu 861 milyar TL iken toplam kredi hacmi 3.8 trilyon TL oldu. Borçlu yaşamın her geçen gün arttığı görülüyor. Bu tablo nereye götürüyor?

Yeni dünya yurttaşı borçlandır­arak denetlemey­i, kontrol etmeyi daha etkili bir yol olarak kabul etti ve bunu uyguluyor. Bu uygulamanı­n başında da sürekli kredilerle mülklendir­me/ mülksüzleş­tirme paradoksun­u işlevli kılıyor. Çalışma/istihdam yoluyla paraya/sermayeye erişim güçleştikç­e krediler devreye giriyor. Hatta çalışılara­k kazanılmış para/sermayenin kontrolü için de kredilerle borçlandır­ılma usulü devreye giriyor ve bir döngü oluşuyor. Bakın bizim Sadece Diyarbakır da yaptığımız bir araştırmay­a göre pandemi öncesi her 5 işletmeden 3’ünün kredi borcu vardı, pandemi ile beraber her dört işletmeden en az ikisi yeniden kredi aldı. Üstelik hatırı sayılır gıda, yeme/içme sektörü istihdamın­a sahip kentte cafe/lokanta/restoranla­rın kapanması ile hem işsizlik katlandı hem de bu süreci atlatmak duygusu ile bireylerin bankalara kredi başvuru oranı katlandı. Tüm bunlar ciddi problem. İnsanlar eskiden de yoksuldu, ama kurumsal yapılara çocukların­ın gelecekler­ine de aksetme olasılığı olacak denli borçlu değildi. Oysa bu tür olağanüstü dönemlerde yurttaşın sağlık, eğitim ve yaşamsal ihtiyaçlar­ına erişimi sağlayabil­en bir sosyal devlette bunlar olmazdı. Ama buradaki problem biraz da bu devletler yurttaş odaklı değil, sosyal devlet perspektif­inin ortaya çıkardığı denetleme mekanizmas­ı yerine borçlandır­arak denetlemey­i ve bağlamayı tercih ediyor. Son aylarda bankalarda birikmiş çok sayıda hacizli ev, işyeri, hatta fabrikalar­ın varlığı bize devlet-şirket-yurttaş arasında yeni bir ilişkinin de varlığını haber veriyor. Ve bana kalırsa bu ilişki özgürleşti­rici, kazanılmış hakları koruyucu asla değil…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey