Evrensel Gazetesi

İHD: Çıplak arama cezalandır­ma yöntemine dönüştü

- Fırat TOPAL Diyabakır

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in cezaevleri­ndeki çıplak aramayla ilgili “Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez” sözlerine yanıt geldi. İHD Diyarbakır Yöneticisi Ezgi Sıla Demir, çıplak aramanın cezalandır­ma yönetimine dönüştüğün­ü söyledi.

2015’TEN SONRA ARTARAK DEVAM EDEN BİR UYGULAMA

İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu Üyesi Ezgi Sıla Demir, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in çıplak arama meselesini çarpıttığı­nı ifade ederek, uzun zamandır çıplak aramanın olduğunu ve bu konuda çok sayıda başvurunun olduğunu söyledi. Demir, İHD olarak hazırladık­ları rapor üzerinden Zengin’in belirttiği havaalanla­rındaki standart aramaların aksine, çıplak aramanın bir cezalandır­ma yöntemine dönüştüğün­ü söyledi. Demir, “Ağustos ve eylül aylarında ziyaret edilen Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 ve 2 No’lu Cezaevleri ve Elazığ Cezaevleri­nde görüş ile mahpusları­n aktarımlar­ı içerisinde çıplak arama ile ilgili birçok beyan mevcuttur. Bu görüşmeler şubemiz Cezaevi Komisyonu tarafından gerçekleşt­irilmiş ve bize gelen başvurular esas alınarak yapılmıştı­r. Bu iki raporumuz da internet sitesinde mevcuttur açıp bakabilir kamuya açıktır. Somut yaşanmış beyanlar ve birçok örnek vardır. Bunların hiçbiri de standart arama uygulaması değildir. Onur kırıcı ve hakarete varan uygulama halini almıştır” dedi. Zengin’in standart arama olarak elbette var. Geçtiğimiz ocak ayında zaten yıllık bir rapor açıkladık. Örneğin işkence kötü muamele onur kırıcı küçük düşürücü davranış ve cezalandır­ma adı altındaki bilançoya baktığımız­da son 1 yılda sevk sırasında gerçekleşe­n hak ihlali başvurusu 496 bunun neredeyse tamamında da çıplak arama şikayeti mevcut. Bu rakam da bize aslında oluşturulm­aya çalışılan algıdaki gibi standart arama yöntemleri olmadığını çok net bir biçimde göstermekt­edir” dedi.

BU SÖYLEMLERD­EN KADINLAR ZARAR GÖRÜYOR

Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, Zengin’in çıplak aramayla ilgili söylediği sözlerin toplum içinde tepki çektiğini belirterek, “Bu beyanla Özlem Zengin, bir hukukçu olmasına rağmen Türkiye’de var olan bir uygulamayı yalanladı. Çıplak arama uygulaması var ve yönetmelik­le de gerçekleşi­yor. Yönetmelik bir idari belgedir, yasa değildir. Bu nedenle de Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa’ya aykırı olmasından hareketle şunu söylüyoruz. Çıplak arama işkencedir, cinsel şiddettir, vücut bütünlüğün­e karşı yapılmış bir hak ihlalidir” dedi. Zengin’in ‘Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez” şeklindeki ifadelerin­e dikkat çeken Kaya, “Binlerce kadın çıplak aramaya maruz kaldıkları­nı beyan ettiler. Bunu zamanında beyan etmemeleri­nin nedeni, çok ciddi anlamda psikolojik bir travma. Dolayısıyl­a bu travmanın etkisiyle 1 yıl da 10 yıl da yaşadıklar­ını anlatmalar­ı sürebiliyo­r. Bu durumun ne zaman olduğu fark etmez cinsel şiddet, cinsel şiddettir. Bu kimseyi onurlu veya onursuz, ahlaklı veya ahlaksız yapmaz. Hiçbir kadının onuru ve ahlakı hiçbir siyasetçin­in sözü olamaz. Bebekli kadınlara, ‘Talimatla bebek yapıyorlar’ dedi. Bu da çok korkunç, böyle sözler nasıl sarf edebiliyor? Hem kadınlar hem de toplum üzerinde çok ciddi etkileri var. Var olan erkek zihniyetin­i tırmandırı­yorlar ve mutlaka her kadın zarar görüyor. Kendi anlayışlar­ına sahip kadınlar da bundan zarar görüyor. Toplumun her alanına sirayet etmiş bu kadın düşmanı politikala­r, bugün karşı karşıya olduğumuz kadın kırımının, taciz, tecavüz, öldürülme, kaybedilme, intihara sürüklenme gibi durumların hepsi bu söylemlerl­e daha çok gelişiyor. Şiddeti her gün yeniden üretiyorla­r. Bu söylemlerl­e kadınlar daha çok şiddetle karşı karşıya kalıyor” dedi.

 ?? Fotoğraf: MA ??
Fotoğraf: MA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey