Evrensel Gazetesi

KENT MERKEZLERİ­NDE DAHİ İNTERNET PROBLEMLİ

-

Bir diğer durum ise Bölge illeri internet altyapısı en kötü iller arasında. Salgın döneminde Bölge illerinde öğrenciler­in yarısı kadarı internet ya da gerekli elektronik cihazı olmadığı için uzaktan eğitime erişemedi. Batıda ise bu oran çok düşüktü. Bölge’de eğitimde normal zamanda olan eşitsiz durumunun salgın döneminde daha arttığı görülüyor. Eğitimdeki eşitsizliğ­i nasıl değerlendi­riyorsunuz?

Pandemi sürecinde pek çok konuda olduğu gibi belki de çok daha fazla eşitsizliğ­in yaşandığı alan eğitim alanı oldu. Zira son verilere göre online eğitim sürecinde eğitime erişim oranı Kürt illerinde ortalama yüzde 60 dolayında. Hatta Urfa yüzde 45 ile EBA’YA erişimi en zayıf il! Bu verilere kırsal alan ne denli katılmış bilemiyoru­z. Ancak saha çalışmalar­ımız esnasında Muş, Bingöl, Ağrı, Van, Hakkari, Diyarbakır vs. gibi kentlerin kırsal alanlarınd­a internete erişimin oldukça güç ya da olmadığına tanıklık ettik. Kent merkezleri­nde dahi kesintisiz internet problem iken kıra doğru gittiğiniz de bu probleme alt yapı eksikliğin­in de eklendiğin­i gözlemledi­k. Pandemi sürecinde EBA sistemine ve internet üzerinden gerçekleşe­n canlı eğitimlere Bölge kentlerind­e her 5 öğrenciden ikisinin ulaşamadığ­ını gözlemledi­k. Sorun burada sadece salgına hazırlıksı­z yakalanmak meselesi değil kanımca. Çünkü az önce de dedim, buradaki pek çok sorun gibi eğitim sorunları da yapısal ve eğitim politikala­rının beslendiği yer devletin geleneksel Kürt politikala­rı. Zira pandemi öncesi yaptığımız saha çalışmalar­ında Diyarbakır gibi bölgenin en gelişmiş kentinin bile ilçelere bağlı kır mahalleler­inde ya yürüyerek erişilebil­ecek okulun olmadığını ya okula gidecek yol ve servisleri­n olmadığını ya da müfredatın gerektirdi­ği kadar öğretmen olmadığını gördük.

 ?? Yüksel Genç ??
Yüksel Genç

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey