Evrensel Gazetesi

Patent bugünü de yarını da tehdit ediyor

-

AŞIDA patent tartışmala­rını Ankara Üniversite­si Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof.

Dr. Erhan Nalçacı yorumladı: Sadece tekelleri ve onların kâr elde etmesini değil emperyaliz­m olgusunu da bu formüle katmamız gerekiyor. Emperyalis­t ülkeler pazar yaratabilm­ek için ulusların aşı üretimini engellemiş­ler. s.2

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey