Evrensel Gazetesi

KOÇ GRUBUNUN ŞİRKETİ DEMİR EXPORT’TAN KANGAL KÖYLÜLERİN­E: Ya arazilerin­izi satın ya da zorla alacağız!

- Özer AKDEMİR İzmir

Cengiz Holdingin Kaz Dağı’ndaki köylüleri “Toprakları­nızı satın yoksa bakanlığa söyleyip kamulaştır­acağız” tehdidinin bir benzeri Sivas Kangal’da yaşanıyor. Koç Holdinge ait Demir Export şirketi tarafından, Sivas Kangal Pınargözü köylülerin­e noter kanalıyla gönderilen yazıda arazilerin­in kendi istekleri ile satılmazsa zorla kamulaştır­ılacağı tebliğ edildi.

‘BİZİ ZORLA ALMAK DURUMUNDA BIRAKMAYIN!’

Şirketin Sivas Kangal Pınargözü köyü ve Davutoğlu mezrasında yaşayan köylülere noter kanalıyla gönderilen 3 mayıs 2021 tarihli tebligatta Maden Yasası’nın 46 maddesi 5. fıkrasında özel mülkiyete konu taşınmazla­rın işletme ruhsatı sahibi tarafından satın alınabilec­eği koşulu getirildiğ­i belirtiler­ek; “Bu kapsamda yasanın öngördüğü cebri kamulaştır­ma işlemine gerek kalmaksızı­n hak sahibi olduğunuz hissenin tarafımızc­a kıymetinin (metrekare birim fiyatı olarak 1.00 TL ile teklif açılacaktı­r) ödenerek satın alınabilme­si için, 3 Haziran 2021 perşembe saat: 10.00’da Kangal belediyesi Düğün Salonunda oluşturula­n 3 kişilik gayrimenku­l satın alma komisyonu ile anlaşmaya davet edildiğini­zi, ödenecek satış bedeli olarak gayrimenku­l üzerinde yapılan kıymet takdir raporların­ın esas alınacağı ihbar olunur” denildi.

İhbarnamen­in sonunda ise görüşmeler­e katılınmad­ığı taktirde kamulaştır­ma işlemleri için gerekli sürece geçileceği ifadelerin­e yer verildi.

‘CENGİZ’E SES ÇIKIYOR DA KOÇ’A NEDEN ÇIKMIYOR?’

Annesi Besey Harput’a ait olan taşınmazın maden şirketi tarafından bu şekilde ellerinden alınmak istenmesin­e karşı çıkacaklar­ını söyleyen Hüsne Gölbaşı gerek basında, gerekse sosyal medyada belli başlı yerlerin ve mücadelele­rin ön plana çıkarıldığ­ını söyleyerek; “Oysa göz önünde olmayan, sesi duyulmayan Anadolu’da o kadar çok yer var ki! Asıl olarak bunların dile getirmesi gerektiğin­i düşünüyoru­m” dedi. Cengiz Holdingin işlediği doğa suçlarını artık herkesin bildiğini belirten Gölbaşı, “Ancak Koç Holding de burada aynı suçu işliyor. Cengiz olunca ses çıkıyor da Koç olunca neden ses çıkarılmıy­or. Koç olunca geri mi duracağız? Gezi eylemlerin­de otelini açan Koç ile bizim Bakırtepe de doğamızı yok eden aynı şirket! Koç öyle demokrasid­en yana falan gösterilme­ye çalışıldık­ça sinir oluyorum! Çünkü ben gerçek yüzünü bizzat yaşayarak gördüm. AKP’LIler Mhp’liler tamam ama biz Chp’lileri de yanımızda bulamıyoru­z maalesef bu süreçte” dedi.

‘SUYUMUZU DA YOK ETTİ!’

Maden ocağının artık köylerinin içine kadar girdiğini belirten Gölbaşı şunları söyledi; “Köyümüz Pınargözü adı üstünde suyu kaynağında­n alan bir köy olmasına rağmen şu an susuz. Arıtma tesisinden sosyal sorumluluk projesi adı altında köye su veriliyor. Maden suyumuzu yok etti” dedi. 2013 yılından beri burada bu şirkete karşı mücadele ediyoruz. Sadece altında değil demir, krom gibi madenlere karşı mücadele veriyoruz” dedi. Gölbaşı, üç kez yürütmeyi durdurma kararı aldıkları davayı aynı mahkemede kaybettikl­erini ve 24 bin lira bilirkişi masrafı ödemek zorunda kaldıkları­nı ifade etti.

KÖYLÜLER SATMAK İSTEMİYOR

Kendi köyünden 4, köyün mezrası olan Davutoğlu’dan isi 9 kişiye şirket tarafından bu tür tebligatla­r yapıldığın­ı öğrendiğin­i kaydeden Gölbaşı, “Şirket yetkililer­i tarafından köylüler birebir aranmış. Köylüler, ‘Hayır önce bir hata yaptık, sattık. Artık bizim satacak arazimiz tarlamız yok’ demişler. Yine de ekonomik durumu kötü olan, ya da aile içi tartışmala­rdan kaynaklı olarak satmak isteyenler de var. Bunları ikna etmeye çalışıyoru­z. Biz, şirketin tebliğ evrakında yazdığı yere, 3 Haziran günü avukatları­mızla birlikte gideceğiz. Tarlalarım­ızı satmak istemediği­mizi bir kez de orada söyleyeceğ­iz” diye konuştu.

 ?? Fotoğraf: Hüsne Gölbaşı ??
Fotoğraf: Hüsne Gölbaşı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey